Browsed by
Category: สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณบึงแก่นนคร ขอนแก่น

วัดศรีนวล เมืองขอนแก่น

วัดศรีนวล เมืองขอนแก่น

วัดศรีนวล ตั้งอยู่ทิศเหนือของบึงแก่นนคร ไม่ไกลจากบึงมากนัก ภายในวัดมีศาสนสถานมากมาย ด้วยเนื้อที่ที่มีไม่มาก ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่สร้างเป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์

วัดศรีนวล เดิมเรียกว่า “วัดใน”เพราะตั้งอยู่ใกล้เมืองขอนแก่น (เดิมขอนแก่นอยู่เมืองเก่า) คู่กับวัดศรีจันทร์ที่เดิมเรียกว่า “วัดนอก” เพราะตั้งอยู่นอกเมืองขอนแก่นและตั้งทีหลังวัดศรีนวล วัดศรีนวลสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตามหลักฐานทางทะเบียนตั้งเมื่อปี พ.ศ.2345 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 7 มกราคม

Continue Reading
ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า: สถานที่ท่องเที่ยวรอบบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น

ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า: สถานที่ท่องเที่ยวรอบบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น

เรื่องและภาพโดย สุทธวรรณ บีเวอ

ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของบึงแก่นนคร ใกล้กับธนาคารแห่งประเทศไทยและศาลเจ้าปู่ญาคูเย็น ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า เป็นศาลเจ้าเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองขอนแก่น เป็นที่ประดิษฐานขององค์ปึงเถ่ากง-ม่า องค์เจ้าแม่ทับทิม องค์เทพเจ้าไฉ่ชิงเอี๊ยหรือเทพแห่งโชคลาภ องค์เทพเจ้าฟ้าดิน และองค์ตี่จู่เอี๊ย คนไทยเชื้อสายจีนและชาวขอนแก่นได้ให้ความเคารพนับถือ  ขอพรให้สำเร็จปรารถนา ทั้งด้านการงาน การค้า สุขภาพ ฯลฯ ทุกๆ

Continue Reading
รายละเอียดทั้ง 9 ชั้นของพระมหาธาตุแก่นนคร อนุสรณ์สาธุชน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

รายละเอียดทั้ง 9 ชั้นของพระมหาธาตุแก่นนคร อนุสรณ์สาธุชน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เรื่องและภาพ โดย สุทธวรรณ บีเวอ

บทความภาคภาษาอังกฤษ โดย  Tim Bewer

ภาพวาดแผนผังพระมหาธาตุแก่นนคร  จาก แหล่งท่องเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รอบบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น: ประวัติศาสตร์การหาอยู่หากิน ปรัชญาชีวิต และพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจ(สามารถดาวน์โหลดแผ่นพับได้)

“พระมหาธาตุแก่นนคร อนุสรณ์สาธุชน” ซึ่ง พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ

Continue Reading
วัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น (Wat Nong Wang, Khon Kaen)

วัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น (Wat Nong Wang, Khon Kaen)

ปัจจุบันวัดหนองแวง พระอารามหลวง เป็นศาสนสถานและสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความนิยมมาก ด้วยพระมหาธาตุแก่นนคร เป็นที่นิยมและรู้จัก เนื่องจากมีความสวยงาม เป็นพระมหาธาตุที่อยู่ในตัวเมือง สามารถเดินชมเดินรอบได้ถึงชั้นบนสุดที่มีความสูงถึง 9 ชั้น มองเห็นตัวเมือง 360 องศา มองเห็นวิวบึงแก่นนครจากมุมสูง และยังเป็นสถานที่ทำบุญบูชาสักการะพระบรมสารีธาตุ มีกิจกรรมในพระมหาธาตุบริเวณชั้น 1 สามารถถวายสังฆทาน ตักบาตรพระ 108

Continue Reading
อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ ริมบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น (Pra Nakhon Sri Borirak Monument, Khon Kaen)

อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ ริมบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น (Pra Nakhon Sri Borirak Monument, Khon Kaen)

ประวัติอนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์

อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น บริเวณสี่แยกหน้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น

ประชุมพงศาวดาร ภาค 70 ตำนานเมืองนครจำปาศักดิ์ ฉบับพระยามหาอำมาตยาธิบดีกล่าวว่า เจ้าหน่อกษัตริย์ พระนัดดาหรือพระโอรสของสมเด็จพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช เจ้านครเวียงจันทน์ ครั้งราชาภิเษกแล้ว สมณพราหมณาจารย์ ท้าวพระยาทั้งปวงถวายพระนามว่า “เจ้าสร้อยศรีสมุทพุทธางกูร” เป็นเจ้าเอกราชครองราชสมบัติ

Continue Reading
อาคารปฏิมากรรมวัดเสาเดียว ริมบึงแก่นนคร ขอนแก่น (One Pillar Pagoda, Bueng Kaen Nakhon, Khon Kaen)

อาคารปฏิมากรรมวัดเสาเดียว ริมบึงแก่นนคร ขอนแก่น (One Pillar Pagoda, Bueng Kaen Nakhon, Khon Kaen)

อาคารประติมากรรมวัดเสาเดียว ณ บึงแก่นนคร เป็นการจำลองแบบมาจากวัดเสาเดียว กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม (Mot Cot (One-Pillar) Pagoda) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเทศบาลนครขอนแก่น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และชาวไทยที่มีเชื้อสายเวียดนาม เพื่อแสดงถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีงามที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม เปิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551

โดยการก่อสร้างอาคารประติมากรรมแห่งนี้ ได้นำเอาลักษณะอันโดดเด่นของสถาปัตยกรรมวัดเสาเดียว

Continue Reading
ศาลเจ้าปู่ญาครูเย็น ริมบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ศาลเจ้าปู่ญาครูเย็น ริมบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เรียบเรียงข้อมูลและภาพโดย สุทธวรรณ บีเวอ

ประวัติเจ้าปู่ครูเย็น หรือ ญาครูเย็น

(ข้อมูลจากป้ายด้านหน้าของศาลเจ้าปู่ครูเย็น)

เจ้าปู่ครูเย็นเป็นชาวหัวเมืองฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม แถบลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นโคตรบูรณ์ มาอยู่ขอนแก่นก่อนสมัยตั้งเมืองขอนแก่น ได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านโนนทัน (บริเวณที่สร้างศาลในปัจจุบัน) เดิมท่านมีชื่อว่า ครูโกฎิ เมื่อประมาณปี พ.ศ.2482 ชาวบ้านโนนทันได้พร้อมใจกันขอขมาสัมาคารวะ ขอเปลี่ยนชื่อเป็น เจ้าปู่ครูเย็น

Continue Reading
วัดโพธิ์บ้านโนนทัน เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (Wat Pho Ban Nontan, Muang Khon Kaen): ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวริมบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น

วัดโพธิ์บ้านโนนทัน เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (Wat Pho Ban Nontan, Muang Khon Kaen): ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวริมบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น

เรียบเรียงข้อมูลและภาพโดย สุทธวรรณ บีเวอ

วัดโพธิ์บ้านโนนทัน เดิมชื่อ วัดท่าแขก ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของ บึงบอน หรือ บึงแก่นนคร ในปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2513 ถือเป็นหนึ่งในสี่วัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวขอนแก่น ที่มีมาตั้งแต่ตั้งเมืองขอนแก่น..

(สำหรับสี่วัดสำคัญนั้นมี

Continue Reading
วัดธาตุ พระอารามหลวง บริเวณริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น (Wat That, Muang Khon Kaen)

วัดธาตุ พระอารามหลวง บริเวณริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น (Wat That, Muang Khon Kaen)

เรียบเรียงข้อมูลโดย สุทธวรรณ บีเวอ

สามารถติดตามรายละเอียดวัดธาตุเป็นภาษาอังกฤษได้ใน English Version

เมื่อแรกสถาปนาวัดธาตุ พระนครศรีบริรักษ์ได้สร้างวัดราวปี พ.ศ.2332 โดยสร้างตามแบบศิลปะล้านช้าง สันนิษฐานว่า เมื่อแรกสร้างนั้น ได้สร้างอุโบสถสำหรับพระสงฆ์ทำสังฆกรรม กุฏิสงฆ์ สำหรับเป็นเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์ ล้วนแต่เป็นอาคารที่สร้างด้วยไม้เป็นส่วนใหญ่ หรือจะสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดอีกหรือไม่ ก็หาทราบได้ไม่ ด้วยไม่มีหลักฐานบันทึกไว้ ส่วนสำคัญที่สุดของวัดธาตุ

Continue Reading
ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ บริเวณริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ บริเวณริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

เรียบเรียงข้อมูลโดย อาทิตยา ปิติรัตนมงคล

ภาพถ่ายโดย สุทธวรรณ บีเวอ

ท้าวเพียเมืองแพน ได้สร้างศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ขึ้น ตั้งเป็นเสาบือบ้าน ศูนย์กลางของบ้านเมือง ตามความเชื่อของชาวอีสานในฮีตสิบสองคองสิบสี่ที่กล่าวถึง “สมบัติคูนเมือง” ซึ่งเป็นคองของเจ้าเมืองไว้ 14 ข้อ ใน 14 ข้อ มีใจบ้านหรือศูนย์กลางบ้านเมือง และอีก

Continue Reading
แหล่งท่องเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รอบบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น: ประวัติศาสตร์การหาอยู่หากิน ปรัชญาชีวิต และพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจ

แหล่งท่องเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รอบบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น: ประวัติศาสตร์การหาอยู่หากิน ปรัชญาชีวิต และพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจ

An English version is down below. (ภาษาอังกฤษด้านล่าง)

บทความนี้ได้ทำการเรียงสถานที่ต่างๆ ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา หรือ ถ้าท่องเที่ยววัดหนองแวง พระอารามหลวง ก็จะสามารถขี่จักรยานหรือเดินบริเวณริมบึงแก่นนคร ไปยังวัดกลาง ศาลเจ้าปู่มเหศักดิ์ วัดธาตุ พระอารามหลวง อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า ศาลเจ้าปู่ญาคูเย็น

Continue Reading
ศาลเจ้าแม่สองนาง บริเวณริมบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น

ศาลเจ้าแม่สองนาง บริเวณริมบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น

เรียบเรียงข้อมูลโดย อาทิตยา ปิติรัตนมงคล และสุทธวรรณ บีเวอ

ภาพถ่ายสถานที่โดย สุทธวรรณ บีเวอ 

ประวัติเจ้าแม่สองนาง บริเวณริมบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น

(ข้อมูลจากป้ายที่จัดแสดงไว้ในศาลเจ้าแม่สองนาง ริมบึงแก่นนคร ขอนแก่น)

เจ้าแม่สองนาง เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราช กษัตริย์แห่งล้านช้าง (ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน) ทั้งสองพระนางประสูติในราว พ.ศ.2104-2105

Continue Reading
ประวัติวัดกลางและพระมหาธาตุราชมัชฌิมาเฉลิมพระเกียรติ (ริมบึงแก่นนคร) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประวัติวัดกลางและพระมหาธาตุราชมัชฌิมาเฉลิมพระเกียรติ (ริมบึงแก่นนคร) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประวัติวัดกลาง (โดยสังเขป)
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วัดกลาง รหัสวัด ๐๔๔๐๐๑๐๑๐๐๒

ตั้งอยู่ที่บ้าน เมืองเก่า เลขที่ ๓๔๗ หมู่ที่ – ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๙๙๙๓๖๓

Continue Reading
พุทธประวัติ(ตอนที่ 1): ภาพแกะสลักบานประตูชั้นที่ 6 พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง ขอนแก่น

พุทธประวัติ(ตอนที่ 1): ภาพแกะสลักบานประตูชั้นที่ 6 พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง ขอนแก่น

งานแกะสลักบานประตูของชั้น 6 พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง ได้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าอยู่หลายตอนด้วยกัน โดยมีช่างฝีมือแกะสลักคือ ช่างถาวร ก่อนแก้ว และชาวภาคเหนือ..

สามารถติดตามภาษาอังกฤษได้ใน English Version

วิธีอ่าน

ภาพแกะสลักเรื่องราวของพุทธประวัติจะเริ่มต้นทางด้านมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านกำแพงฝั่งตะวันออก (หน้าบันได) และให้อ่านโดยการเดินทวนเข็มนาฬิการอบพระมหาธาตุฯ (**เรื่องพุทธประวัติของพระพุทธเจ้ายังมีต่อเนื่องอยู่ในชั้นที่ 5 ร่วมด้วย)… Continue Reading