Browsed by
Category: สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณบึงแก่นนคร ขอนแก่น

จำปาสี่ต้น: ภาพแกะสลักนิทานโบราณ ณ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง ขอนแก่น (ตอนที่ 3 ตอนจบ)

จำปาสี่ต้น: ภาพแกะสลักนิทานโบราณ ณ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง ขอนแก่น (ตอนที่ 3 ตอนจบ)

เรื่องโดย สุทธวรรณ บีเวอ

อ่านตอนที่ 1, 2, 3

*หมายเหตุ เรื่องจำปาสี่ต้นที่ถูกแกะสลักอยู่บนบานประตูและหน้าต่างชั้น 1 ของพระมหาธาตุแก่นนคร … Continue Reading

จำปาสี่ต้น: ภาพแกะสลักนิทานโบราณ ณ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง ขอนแก่น (ตอนที่ 2)

จำปาสี่ต้น: ภาพแกะสลักนิทานโบราณ ณ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง ขอนแก่น (ตอนที่ 2)

เรื่องโดย สุทธวรรณ บีเวอ

อ่านตอนที่ 1, 2, 3

*หมายเหตุ เรื่องจำปาสี่ต้นที่ถูกแกะสลักอยู่บนบานประตูและหน้าต่างชั้น 1 ของพระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง … Continue Reading

ภาพวาดพระพุทธรูปประจำวันเกิด เทพนพเคราะห์ เทพประจำทิศ และสัตว์ประจำทิศ ณ ชั้น 4 พระมหาธาตุแก่นนคร ขอนแก่น

ภาพวาดพระพุทธรูปประจำวันเกิด เทพนพเคราะห์ เทพประจำทิศ และสัตว์ประจำทิศ ณ ชั้น 4 พระมหาธาตุแก่นนคร ขอนแก่น

สำหรับภาพวาดบนบานประตูและหน้าต่างของชั้น 4 พระมหาธาตุแก่นนครขอนแก่น ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง มีความเกี่ยวข้องกับเทวดานพเคราะห์ พระประจำวันเกิด เทพประจำทิศ และสัตว์ประจำทิศ(ตัวผึ้งตัวเสวย) ตามหลักของโหราศาสตร์โบราณ โดยวันพุธจะแยกเป็นกลางวันและกลางคืน ทำให้เกิดเป็น 8 … Continue Reading

“สินไซ” จากใบลานสู่ภาพจิตรกรรมบานประตูหน้าต่าง ณ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง ขอนแก่น

“สินไซ” จากใบลานสู่ภาพจิตรกรรมบานประตูหน้าต่าง ณ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง ขอนแก่น

เรื่อง สินไซ จากภาพจิตรกรรมบานหน้าต่างและบานประตูชั้น 2 ของพระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง มีจำนวน 120 ภาพ แต่ละภาพจะมีโคลงกลอนกำกับ บอกเล่านิทานที่มีตัวละครหลักสามตัวคือ สินไซ สีโห … Continue Reading

จำปาสี่ต้น: ภาพแกะสลักนิทานโบราณ ณ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง ขอนแก่น (ตอนที่ 1)

จำปาสี่ต้น: ภาพแกะสลักนิทานโบราณ ณ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง ขอนแก่น (ตอนที่ 1)

เรื่องโดย สุทธวรรณ บีเวอ

เรื่องจำปาสี่ต้นที่ถูกแกะสลักอยู่บนบานประตูและหน้าต่างชั้น 1 ของพระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น ผู้เขียนได้อาศัยหนังสือ จำปาสี่ต้น ของพระอริยานุวัตร (อารีย์ เมจารี … Continue Reading

ลานเจ้าแม่กวนอิม ริมบึงแก่นนคร ขอนแก่น

ลานเจ้าแม่กวนอิม ริมบึงแก่นนคร ขอนแก่น

บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบึงแก่นนคร เยื้องกับศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่าและศาลเจ้าปู่ยาคูเย็น เป็นที่ประดิษฐานของรูปเคารพเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ และด้านข้างจะมีรูปปั้นของหน่าจาซาไท้จื้อ หรือเทพนาจา ผู้ทำหน้าที่ปกป้องประตูสวรรค์  ลานแห่งนี้มีความสงบมาก ใครวิ่งหรือเดินผ่านไปมา ก็มักจะหยุดสักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลจากเจ้าแม่กวนอิมเสมอ ด้านหน้าของลานจะเชื่อมต่อกับบึงแก่นนคร สามารถชมทัศนียภาพของบึงแก่นนครและพระมหาธาตุแก่นนคร นับเป็นอีกมุมที่ถ่ายภาพได้อย่างสวยงาม นอกจากนี้หากใครชอบเลี้ยงปลาตรงบันไดทางขึ้นไปยังองค์เจ้าแม่กวนอิมมีบ่อเลี้ยงปลาด้านข้าง

Continue Reading
วัดศรีนวล เมืองขอนแก่น

วัดศรีนวล เมืองขอนแก่น

วัดศรีนวล ตั้งอยู่ทิศเหนือของบึงแก่นนคร ไม่ไกลจากบึงมากนัก ภายในวัดมีศาสนสถานมากมาย ด้วยเนื้อที่ที่มีไม่มาก ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่สร้างเป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์

วัดศรีนวล เดิมเรียกว่า “วัดใน”เพราะตั้งอยู่ใกล้เมืองขอนแก่น (เดิมขอนแก่นอยู่เมืองเก่า) คู่กับวัดศรีจันทร์ที่เดิมเรียกว่า “วัดนอก” เพราะตั้งอยู่นอกเมืองขอนแก่นและตั้งทีหลังวัดศรีนวล

Continue Reading
ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า: สถานที่ท่องเที่ยวรอบบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น

ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า: สถานที่ท่องเที่ยวรอบบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น

ภาพโดย สุทธวรรณ บีเวอ

ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของบึงแก่นนคร ใกล้กับธนาคารแห่งประเทศไทยและศาลเจ้าปู่ญาคูเย็น ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า เป็นศาลเจ้าเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองขอนแก่น เป็นที่ประดิษฐานขององค์ปึงเถ่ากง-ม่า องค์เจ้าแม่ทับทิม องค์เทพเจ้าไฉ่ชิงเอี๊ยหรือเทพแห่งโชคลาภ องค์เทพเจ้าฟ้าดิน และองค์ตี่จู่เอี๊ย

Continue Reading
รายละเอียดทั้ง 9 ชั้นของพระมหาธาตุแก่นนคร อนุสรณ์สาธุชน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

รายละเอียดทั้ง 9 ชั้นของพระมหาธาตุแก่นนคร อนุสรณ์สาธุชน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เรื่องและภาพ โดย สุทธวรรณ บีเวอ

บทความภาคภาษาอังกฤษ โดย  Tim Bewer

ภาพวาดแผนผังพระมหาธาตุแก่นนคร  จาก แหล่งท่องเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รอบบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น: ประวัติศาสตร์การหาอยู่หากิน Continue Reading

วัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น (Wat Nong Wang, Khon Kaen)

วัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น (Wat Nong Wang, Khon Kaen)

ปัจจุบันวัดหนองแวง พระอารามหลวง เป็นศาสนสถานและสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความนิยมมาก ด้วยพระมหาธาตุแก่นนคร เป็นที่นิยมและรู้จัก เนื่องจากมีความสวยงาม เป็นพระมหาธาตุที่อยู่ในตัวเมือง สามารถเดินชมเดินรอบได้ถึงชั้นบนสุดที่มีความสูงถึง 9 ชั้น มองเห็นตัวเมือง 360 องศา

Continue Reading
อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ ริมบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น (Pra Nakhon Sri Borirak Monument, Khon Kaen)

อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ ริมบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น (Pra Nakhon Sri Borirak Monument, Khon Kaen)

ประวัติอนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์

อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น บริเวณสี่แยกหน้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น

ประชุมพงศาวดาร ภาค 70 ตำนานเมืองนครจำปาศักดิ์ ฉบับพระยามหาอำมาตยาธิบดีกล่าวว่า เจ้าหน่อกษัตริย์

Continue Reading
อาคารปฏิมากรรมวัดเสาเดียว ริมบึงแก่นนคร ขอนแก่น (One Pillar Pagoda, Bueng Kaen Nakhon, Khon Kaen)

อาคารปฏิมากรรมวัดเสาเดียว ริมบึงแก่นนคร ขอนแก่น (One Pillar Pagoda, Bueng Kaen Nakhon, Khon Kaen)

อาคารประติมากรรมวัดเสาเดียว ณ บึงแก่นนคร เป็นการจำลองแบบมาจากวัดเสาเดียว กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม (Mot Cot (One-Pillar) Pagoda) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเทศบาลนครขอนแก่น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และชาวไทยที่มีเชื้อสายเวียดนาม … Continue Reading

ศาลเจ้าปู่ญาครูเย็น ริมบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ศาลเจ้าปู่ญาครูเย็น ริมบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เรียบเรียงข้อมูลและภาพโดย สุทธวรรณ บีเวอ

ประวัติเจ้าปู่ครูเย็น หรือ ญาครูเย็น

(ข้อมูลจากป้ายด้านหน้าของศาลเจ้าปู่ครูเย็น)

เจ้าปู่ครูเย็นเป็นชาวหัวเมืองฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม แถบลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นโคตรบูรณ์ มาอยู่ขอนแก่นก่อนสมัยตั้งเมืองขอนแก่น ได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านโนนทัน (บริเวณที่สร้างศาลในปัจจุบัน)

Continue Reading
วัดโพธิ์บ้านโนนทัน เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (Wat Pho Ban Nontan, Muang Khon Kaen): ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวริมบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น

วัดโพธิ์บ้านโนนทัน เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (Wat Pho Ban Nontan, Muang Khon Kaen): ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวริมบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น

เรียบเรียงข้อมูลและภาพโดย สุทธวรรณ บีเวอ

วัดโพธิ์บ้านโนนทัน เดิมชื่อ วัดท่าแขก ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของ บึงบอน หรือ บึงแก่นนคร ในปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่

Continue Reading
วัดธาตุ พระอารามหลวง บริเวณริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น (Wat That, Muang Khon Kaen)

วัดธาตุ พระอารามหลวง บริเวณริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น (Wat That, Muang Khon Kaen)

เรียบเรียงข้อมูลโดย สุทธวรรณ บีเวอ

สามารถติดตามรายละเอียดวัดธาตุเป็นภาษาอังกฤษได้ใน English Version

เมื่อแรกสถาปนาวัดธาตุ พระนครศรีบริรักษ์ได้สร้างวัดราวปี พ.ศ.2332 โดยสร้างตามแบบศิลปะล้านช้าง สันนิษฐานว่า เมื่อแรกสร้างนั้น ได้สร้างอุโบสถสำหรับพระสงฆ์ทำสังฆกรรม

Continue Reading