ภาพแกะสลักเรื่อง จำปาสี่ต้น ณ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง ขอนแก่น

ภาพแกะสลักเรื่อง จำปาสี่ต้น ณ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง ขอนแก่น

อยู่ระหว่างดำเนินการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.