About

About

คำนำ

การเดินทาง เพื่อท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง เป็นการกระตุ้นให้ชีวิตมีมุมมองใหม่ๆ อย่างน่าตื่นเต้นทั้ง ธรรมชาติวิทยา ภูมิศาสตร์ ความเชื่อ และพิธีกรรมในมุมมองอื่นๆ การดำรงชีวิต การหาอยู่หากินที่หลากหลายของผู้คน โดยเฉพาะอีสานและลุ่มน้ำโขง ซึ่งได้นำมาเสนอในบทความต่างๆ ของ Isan Insight และนอกจากสาระหลักของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน ประเทศไทย ผู้เขียนก็จะพยายามสอดแทรกสาระอื่นๆ ในพื้นที่ที่เคยเดินทางไปร่วมด้วย โดยเฉพาะการเรียนรู้ ทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีโบราณในภูมิประเทศลักษณะต่างๆ พื้นที่ทางความคิด และปฏิบัติการของผู้คน ที่ช่วยให้รู้จักการสังเกตและทำความเข้าใจกับธรรมชาติ รวมถึงการใช้ธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อให้เราสามารถแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของเราได้ดียิ่งขึ้น หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้รับสาระความรู้และความเพลิดเพลินจากเรื่องราวต่างๆ ใน Isan Insight

และหากสาระไม่กระจ่างหรือจุใจ ผู้เขียนขอน้อมรับคำติชมจากท่านผู้อ่านทุกท่าน เพื่อการพัฒนาต่อไป หวังว่ามุมมองของผู้เขียนจะเป็นส่วนหนึ่งที่เปิดประเด็นอะไรใหม่ๆ ที่เป็นสาระ และเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านได้เป็นอย่างดี

เกี่ยวผู้เขียน

     สุทธวรรณ บีเวอ (อินทรพาณิช)

ผู้เขียนเดิมทำงานด้านห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ วิจัยระดับเซลล์สิ่งมีชีวิตหลายปี โดยเฉพาะเซลล์พืชและจุลินทรีย์ ก่อนจะเบนเข็มทำหน้าที่ประสานงานเจ้าหน้าที่ไทยกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง มีโอกาสร่วมประชุมยุทธศาสตร์และวิจัยเส้นทางเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ทั้งลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน กระทั่งสนใจความหลากหลายของผู้คนในลุ่มน้ำโขง จึงศึกษาต่อด้าน “มานุษยวิทยา”  โดยเฉพาะการศึกษาด้าน “ความหมาย” ของ “พื้นที่” และ “เวลา” ของภาคอีสาน กระตุ้นให้เกิดการสังเกต ตั้งคำถาม ใฝ่ศึกษามากขึ้น เมื่อมีโอกาสทำงานด้านการท่องเที่ยว “อีสานเอ็กซ์พลอเรอ” ทำให้มีประสบการณ์และความรู้จากการลงสำรวจพื้นที่ทั้งทางธรรมชาติ อุทยาน วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าชุมชน พื้นที่ชุ่มน้ำ หมู่บ้านในพื้นที่อีสาน พื้นที่ทางวัฒนธรรมโบราณของอีสาน นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ในประเทศอื่นๆ ที่ผู้เขียนเดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เช่น สปป.ลาว เวียดนาม จีน กัมพูชา ฮังการี เชค สโลเวเนีย ออสเตรีย และสหรัฐอเมริกา ประสบการณ์และความรู้ต่างๆ ในพื้นที่ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ล้วนแล้วแต่มีคุณูปการต่อมุมมองในงานเขียนของผู้เขียนเป็นอย่างสูง

สำหรับในบล๊อกนี้ ยังมีผู้เขียนท่านอื่นและคณะทำงานร่วมด้วย อาทิ Tim Bewer หากสนใจงานเขียนของทิม โดยเฉพาะภาคภาษาอังกฤษในเนื้อหาของภาคอีสานเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่  Tim’s Thailand และคุณอนุชาติ อินทรพาณิช หรือ อีสานเหนือ บิดาของผู้เขียน ปัจจุบันล่วงลับแล้ว ซึ่งผู้เขียนได้นำเอาเอกสารที่ท่านได้เขียนไว้ให้ลูกหลานได้อ่านกันสนุกและได้ประโยชน์ มาเรียบเรียงใหม่ให้กระชับมากขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับการอยู่ในเวปเพจ

หากมีสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากงานเขียน ผู้เขียนใคร่ขอยกคุณความดี ให้แด่ผู้มีพระคุณทั้งหลาย ได้แก่ บิดา มารดา ญาติมิตร คณาจารย์ทุกท่าน ผู้ให้ข้อมูลในพื้นที่ต่างๆ และขอกราบสักการะเคารพแด่ทุกความรู้และความเชื่อของมนุษยชาติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งปวงที่นำทางไปสู่เส้นทางประวัติศาสตร์การหาอยู่หากินที่สนุกสนานและลึกลับซับซ้อนรอการค้นหา และขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่าน ที่ได้ให้ความสนใจในบทความต่างๆ ของเพจ Isan Insight นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับประโยชน์อย่างถ้วนหน้ากัน.