About

About

คำนำ

การเดินทาง เพื่อท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง เป็นการกระตุ้นให้ชีวิตมีมุมมองใหม่ๆ อย่างน่าตื่นเต้น ทั้ง ธรรมชาติวิทยา ภูมิศาสตร์ ความเชื่อและพิธีกรรมในมุมมองอื่นๆ การดำรงชีวิต การหาอยู่หากินที่หลากหลายของผู้คน โดยเฉพาะอีสานและลุ่มน้ำโขง ซึ่งจะได้นำเสนอในบทความต่างๆ ของ Isan Insight และนอกจากสาระหลักของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน ประเทศไทย ผู้เขียนก็จะพยายามสอดแทรกสาระอื่นๆ ในพื้นที่ที่เคยเดินทางไปร่วมด้วย โดยเฉพาะการเรียนรู้ ทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีโบราณในภูมิประเทศลักษณะต่างๆ พื้นที่ทางความคิด และปฏิบัติการของผู้คน ที่ช่วยให้รู้จักการสังเกตและทำความเข้าใจกับธรรมชาติ รวมถึงการใช้ธรรมชาติอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เราสามารถแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของเราได้ดียิ่งขึ้น หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้รับสาระความรู้และความเพลิดเพลินจากเรื่องราวต่างๆ ใน Isan Insight

และหากสาระไม่กระจ่างหรือจุใจ ผู้เขียนขอน้อมรับคำติชมจากท่านผู้อ่านทุกท่าน เพื่อการพัฒนาต่อไป หวังว่ามุมมองของผู้เขียนจะเป็นส่วนหนึ่งที่เปิดประเด็นอะไรใหม่ๆ ที่เป็นสาระและเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านได้เป็นอย่างดี

 

เกี่ยวผู้เขียน

ถ่ายรูปเห็ด ธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

ผู้เขียน สุทธวรรณ บีเวอ(อินทรพาณิช) เดิมทำงานด้านห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ วิจัยระดับเซลสิ่งมีชีวิตหลายปี ก่อนจะเบนเข็มทำหน้าที่ประสานงานเจ้าหน้าที่ไทยกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง มีโอกาสร่วมประชุมยุทธศาสตร์และวิจัยเส้นทางเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ทั้งลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน กระทั่งสนใจความหลากหลายของผู้คนในลุ่มน้ำโขง จึงศึกษาต่อด้าน “มานุษยวิทยา”  โดยเฉพาะการศึกษาด้าน “ความหมาย” ของ “พื้นที่” และ “เวลา” ของภาคอีสาน กระตุ้นให้เกิดการสังเกต ตั้งคำถาม ใฝ่ศึกษามากขึ้น เมื่อมีโอกาสทำงานด้านการท่องเที่ยว “อีสานเอ็กซ์พลอเรอ” ทำให้มีประสบการณ์และความรู้จากการลงสำรวจพื้นที่ทั้งทางธรรมชาติ อุทยาน วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าชุมชน พื้นที่ชุ่มน้ำ หมู่บ้านในพื้นที่อีสาน พื้นที่ทางวัฒนธรรมโบราณของอีสาน นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อื่นๆ ที่ผู้เขียนเดินทางทั้งไทยและต่างประเทศ เช่น ฮังการี เชค สโลเวเนีย ออสเตรีย รวมถึง สหรัฐอเมริกา ประสบการณ์และความรู้ต่างๆ ในพื้นที่ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ล้วนแล้วแต่มีคุณูปการต่อมุมมองในการเขียนของผู้เขียนเป็นอย่างสูง

นอกจากนี้ ในบล๊อกยังมีผู้เขียนท่านอื่นร่วมด้วย อาทิ Tim Bewer หากสนใจงานเขียนของทิม สามารถติดตามเรื่องราวอื่นๆ อีก ได้ที่  Tim’s Thailand และคุณอนุชาติ อินทรพาณิช หรือ อีสานเหนือ (บิดาของผู้เขียน ปัจจุบันล่วงลับแล้ว งานบทความที่นำเสนอ จะเป็นการนำเอกสารที่ท่านได้เขียนไว้ให้ลูกหลานได้อ่านกันสนุกและได้ประโยชน์ มาเรียบเรียงใหม่ให้กระชับมากขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับการอยู่ในเวปเพจ)

คุณความดีอันใดที่เกิดจากงานเขียนที่ท่านได้อ่านอยู่นี้ ผู้เขียนใคร่ขอยกคุณความดีนั้น ให้แด่ผู้มีพระคุณ คณาจารย์ทุกท่าน บิดามารดา ญาติมิตร ผู้ให้ข้อมูลในพื้นที่ต่างๆ และขอกราบสักการะแด่ทุกความเชื่อของมนุษยชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งปวงเป็นอันดับสูงสุด.