อาคารปฏิมากรรมวัดเสาเดียว ริมบึงแก่นนคร ขอนแก่น (One Pillar Pagoda, Bueng Kaen Nakhon, Khon Kaen)

อาคารปฏิมากรรมวัดเสาเดียว ริมบึงแก่นนคร ขอนแก่น (One Pillar Pagoda, Bueng Kaen Nakhon, Khon Kaen)

อาคารประติมากรรมวัดเสาเดียว ณ บึงแก่นนคร เป็นการจำลองแบบมาจากวัดเสาเดียว กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม (Mot Cot (One-Pillar) Pagoda) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเทศบาลนครขอนแก่น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และชาวไทยที่มีเชื้อสายเวียดนาม เพื่อแสดงถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีงามที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม เปิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551

วัดเสาเดียว บึงแก่นนคร ขอนแก่น สถานที่ท่องเที่ยว ริมบึงแก่นนคร สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองขอนแก่น
องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม อัญเชิญมาจากกรุงฮานอย
วัดเสาเดียว บึงแก่นนคร ขอนแก่น สถานที่ท่องเที่ยว ริมบึงแก่นนคร สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองขอนแก่น
แผ่นมหามงคลฤกษ์

โดยการก่อสร้างอาคารประติมากรรมแห่งนี้ ได้นำเอาลักษณะอันโดดเด่นของสถาปัตยกรรมวัดเสาเดียว ฮานอย มาให้ได้ชม ด้วยโครงสร้างอาคารที่คล้ายดั่งเป็นดอกบัวที่ผลิบานกลางสระ ซึ่งนับเป็นสถาปัตยกรรมของวัดเสาเดียว ฮานอย ที่มีความงดงามและไม่มีใครเหมือน กระทั่งได้รับการรับรองให้เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นของเอเชียจากกินเนสส์บุ๊คเอเชีย ปี ค.ศ.2006 หลังจากที่ได้รับการรับรองเป็นเขตโบราณสถานแห่งชาติที่มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เมื่อปี ค.ศ.1962

อาคารประติมากรรมจำลองแห่งนี้ ภายในจะมีห้องประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมเพียงห้องเดียว ภายนอกจะมีระเบียงเล็กๆ สามารถเดินรอบอาคารได้ โครงสร้างอาคารทำจากไม้ ส่วนฐานเป็นเสาปูนกลม ประดับกระเบื้องดินเผาในส่วนของหลังคา กางปีกออกตามสถาปัตยกรรมท้องถิ่น  และประดับตกแต่งด้วยสัญลักษณ์มงคลตามคติความเชื่อของท้องถิ่นโบราณ

วัดเสาเดียว บึงแก่นนคร ขอนแก่น สถานที่ท่องเที่ยว ริมบึงแก่นนคร สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองขอนแก่น
ในอดีตกาลวัดเสาเดียว ตั้งอยู่บนพื้นที่ชนบทแธงบ่าว อ.กวางตึก ทางทิศตะวันตกของราชธานีทังลอง ในรัชสมัยจักรพรรดิหลีถ๋ายตง ปัจจุบันวัดเสาเดียวเป็นย่านชุมชนเมืองแขวงบาดิ่ง-ฮานอย (ข้อมูลจากป้ายที่เคยมีติดตั้งบริเวณวัดเสาเดียว)

วัดเสาเดียว บึงแก่นนคร ขอนแก่น สถานที่ท่องเที่ยว ริมบึงแก่นนคร สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองขอนแก่น

วัดเสาเดียว บึงแก่นนคร ขอนแก่น สถานที่ท่องเที่ยว ริมบึงแก่นนคร สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองขอนแก่น
ภายในห้องประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม โครงสร้างทำจากไม้ และส่วนหลังคาประดับด้วยกระเบื้องดินเผา
วัดเสาเดียว บึงแก่นนคร ขอนแก่น สถานที่ท่องเที่ยว ริมบึงแก่นนคร สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองขอนแก่น
ทางเดินบริเวณระเบียงโดยรอบ
วัดเสาเดียว บึงแก่นนคร ขอนแก่น สถานที่ท่องเที่ยว ริมบึงแก่นนคร สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองขอนแก่น
ส่วนหลังคาประดับมังกรสองตัวชมจันทร์ (มังกรเป็นสัญลักษณ์ของเมฆ ดวงจันทร์เป็นสัญลักษณ์แห่งสติปัญญา พลังอันแข็งแกร่งของเทพเจ้า และความบริสุทธิ์)
วัดเสาเดียว บึงแก่นนคร ขอนแก่น สถานที่ท่องเที่ยว ริมบึงแก่นนคร สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองขอนแก่น
ประดับลวดลายฉลุสัญลักษณ์ดวงจันทร์

วัดเสาเดียว บึงแก่นนคร ขอนแก่น สถานที่ท่องเที่ยว ริมบึงแก่นนคร สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองขอนแก่น

สำหรับตำนานวัดเสาเดียว ฮานอย มีความเป็นมาคือ ตามที่เอกสาร Dai Viet su ky toan thu (the Complete Annals of the Great Viet) วัดเสาเดียวนี้สร้างในปีของ Ky Suu, dated Sung Hung Dai Bao 1 (1049) ในราชวงศ์ Ly Thai Tong กษัตริย์ Ly Thai Tong (กษัตริย์หลีถ๋ายตง ครองราชย์ปี 1028-1054) ฝันเห็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ผู้ซึ่งประทานลูกให้ นั่งอยู่บนดอกบัว เมื่อตื่นจากพระบรรทม ได้ทรงตรัสกับพระ Thien Tue ซึ่งแนะนำให้สร้างเจดีย์นี้ที่กลางสระดอกบัว คล้ายกับที่เห็นในความฝัน เมื่อสร้างเสร็จ จึงมีชื่อว่า Dien Huu หมายถึง ความสุขยืนยาวและโชคดี

วัดเสาเดียว บึงแก่นนคร ขอนแก่น สถานที่ท่องเที่ยว ริมบึงแก่นนคร สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองขอนแก่น
บรรยากาศยามโพล้เพล้ อาคารประติมากรรมวัดเสาเดียวจะประดับประดาไฟ สามารถถ่ายรูปได้สวยงามมาก

วัดเสาเดียว บึงแก่นนคร ขอนแก่น สถานที่ท่องเที่ยว ริมบึงแก่นนคร สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองขอนแก่น

วัดเสาเดียว บึงแก่นนคร ขอนแก่น สถานที่ท่องเที่ยว ริมบึงแก่นนคร สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองขอนแก่น

ผู้ดูแลวัดเสาเดียวที่บึงแก่นนครได้เล่าว่า เมื่อสมัยก่อนได้มีศาลตั้งบริเวณนี้ เดิมเป็นศาลเจ้าแม่เล็กๆและได้มีการสร้างวัดเสาเดียวขึ้นแทน ทางคนที่ดูแลได้แนะนำว่าสามารถขึ้นไปกราบไหว้ด้วยการวางเหรียญ 49 บาท สาเหตุที่มีการวางเหรียญจำนวนนี้เพราะเชื่อว่าเลข 9 เป็นเลขของโชค และก็กราบไหว้ด้วยธูป 9 ดอกและนำมาปักบริเวณด้านล่าง (ข้อมูลสัมภาษณ์)

วัดเสาเดียว บึงแก่นนคร ขอนแก่น สถานที่ท่องเที่ยว ริมบึงแก่นนคร สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองขอนแก่น
ประตูทางเข้ารูปแบบศิลปะเวียดนามของอาคารประติมากรรมวัดเสาเดียว ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของบึงแก่นนคร หน้าสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำขอนแก่น

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจโดยรอบบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น ติดตามได้ใน หัวข้อ “แหล่งท่องเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รอบบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น: ประวัติศาสตร์การหาอยู่หากิน ปรัชญาชีวิต และพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจ”

……

เรียบเรียงข้อมูลโดย

สุทธวรรณ บีเวอ และอาทิตยา ปิติรัตนมงคล

ภาพโดย

สุทธวรรณ บีเวอ

อ้างอิง

รายงานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบบึงแก่นนคร, 2561, นางสาวอาทิตยา ปิติรัตนมงคล นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สนับสนุนการจัดทำข้อมูลโดย อีสานเอ็กซ์พลอเรอ 

One – Pillar Pagoda Recognized as Asia’s Most Unique

https://vietnam.vnanet.vn/english/one—pillar-pagoda-recognized-as-asias-most-unique/45411.html

https://www.goglobaltoday.com/one-pillar-pagoda.html

https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Vietnamese_art

หน้าหลัก/ประมวลภาพวัดเสาเดียวเวียดนาม – วัดที่มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเอเชีย

https://vovworld.vn/th

ข้อมูลพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม

https://4lifegoon.blogspot.com/2015/06/3.html

ข้อมูลเฉลิมฉลองวัดเสาเดียว ครบรอบ 10 ปี
https://www.m-culture.go.th/th/article_view.php?nid=14654

ข้อมูลงานฉลองครบรอบวัดเสาเดียวครบ 10 ปี
http://www.kkpao.go.th/kkpao/index.php?r=gallery/shows&id=1772

ศิลปะการแกะสลักและสถาปัตยกรรมศาลาประจำหมู่บ้านเวียดนาม

https://vovworld.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *