ศาลเจ้าปู่ญาครูเย็น ริมบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ศาลเจ้าปู่ญาครูเย็น ริมบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เรียบเรียงข้อมูลและภาพโดย สุทธวรรณ บีเวอ

ประวัติเจ้าปู่ครูเย็น หรือ ญาครูเย็น

(ข้อมูลจากป้ายด้านหน้าของศาลเจ้าปู่ครูเย็น)

เจ้าปู่ครูเย็นเป็นชาวหัวเมืองฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม แถบลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นโคตรบูรณ์ มาอยู่ขอนแก่นก่อนสมัยตั้งเมืองขอนแก่น ได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านโนนทัน (บริเวณที่สร้างศาลในปัจจุบัน) เดิมท่านมีชื่อว่า ครูโกฎิ เมื่อประมาณปี พ.ศ.2482 ชาวบ้านโนนทันได้พร้อมใจกันขอขมาสัมาคารวะ ขอเปลี่ยนชื่อเป็น เจ้าปู่ครูเย็น ท่านได้บวชเรียนจนแตกฉาน ในอรรถธรรมวินัยจนได้เป็นญาครู (พระครู-ญาคู(อีสาน)) และได้ลาสิขาบท นุ่งขาว ห่มขาว เป็นตาผ้าขาวมาอยู่เมืองขอนแก่น คอคล้องลูกประคำ มือถือเหล็กจาน เป็นผู้มีวิทยาอาคมทางไสยศาสตร์ เป็นโหราจารย์ทำนายทายทักโชคชะตาได้อย่างแม่นยำ เป็นหมอยาพื้นบ้าน (ยาสมุนไพร) และเป็นเจ้าขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาเคารพนับถือ เป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านโนนทัน และบุคคลทั่วไปจนถึงทุกวันนี้

 

ศาลเจ้าปู่ญาคูเย็น ริมบึงแก่นนคร ขอนแก่น

 

ศาลเจ้าปู่ญาคูเย็น ริมบึงแก่นนคร ขอนแก่น

 

พิธีบวงสรวงศาลเจ้าปู่ญาครูเย็น จัดขึ้นปลายเดือนพฤษภาคม โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมกับชาวชุมชนโนนทัน หนองใหญ่ พระลับ ชัยณรงค์ บะขาม นาคะประเวศ เป็นประเพณีที่ชาวชุมชนปฎิบัติสืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นศิริมงคล โดยในงานพิธีบวงสรวงชาวชุมชนโนนทันได้จัดให้มีกิจกรรม “ฟ้อนเตี้ย” ซึ่งเป็นของบ้านโนนทัน โดยชาวชุมชนโนนทันได้มีชมรมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูที่วัดโพธิ์บ้านโนนทัน

นอกจากนี้เจ้าปู่ญาครูเย็น ยังเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 29 แห่งสำคัญของชาวขอนแก่นที่มีการอัญเชิญเข้าร่วมพิธีชุมนุมเทวดาในงานบุญคูนเมืองประจำปีของจังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชาวขอนแก่นร่วมด้วย.

 

ศาลเจ้าปู่ญาคูเย็น ริมบึงแก่นนคร ขอนแก่น
ทางเข้าด้านหน้าศาลเจ้าปู่ญาครูเย็นอยู่ติดกับศาลปึงเถ่ากงม่า ด้านทิศเหนือของบึงแก่นนคร ขอนแก่น

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจโดยรอบบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น ติดตามได้ใน หัวข้อ “แหล่งท่องเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รอบบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น: ประวัติศาสตร์การหาอยู่หากิน ปรัชญาชีวิต และพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจ”

……

อ้างอิง

รายงานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบบึงแก่นนคร, 2561, นางสาวอาทิตยา ปิติรัตนมงคล นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สนับสนุนการจัดทำข้อมูลโดย อีสานเอ็กซ์พลอเรอ 

พิธีบวงสรวงศาลเจ้าปู่ครูเย็น, 2561, เทศบาลนครขอนแก่น กิจกรรมเทศบาล

https://www.facebook.com/kkmuni.Activity/posts/2055574811331374

“นครขอนแก่น อัญเชิญ 29 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ร่วมพิธีชุมนุมเทวดา งานบุญคูนเมือง” , 2562, ขอนแก่นลิงค์,

https://www.khonkaenlink.info/home/news/9481.html https://www.khonkaenlink.info/home/news/9481.html

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *