ภาพวาดพระพุทธรูปประจำวันเกิด เทพนพเคราะห์ เทพประจำทิศ และสัตว์ประจำทิศ ของอีสาน ณ ชั้น 4 พระมหาธาตุแก่นนคร ขอนแก่น

ภาพวาดพระพุทธรูปประจำวันเกิด เทพนพเคราะห์ เทพประจำทิศ และสัตว์ประจำทิศ ของอีสาน ณ ชั้น 4 พระมหาธาตุแก่นนคร ขอนแก่น

อยู่ระหว่างการดำเนินการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *