ภาพจิตรกรรม เรื่อง สินไซ ณ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง ขอนแก่น

ภาพจิตรกรรม เรื่อง สินไซ ณ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง ขอนแก่น

อยู่ระหว่างดำเนินการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *