ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า: สถานที่ท่องเที่ยวรอบบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น

ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า: สถานที่ท่องเที่ยวรอบบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น

ภาพโดย สุทธวรรณ บีเวอ

ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของบึงแก่นนคร ใกล้กับธนาคารแห่งประเทศไทยและศาลเจ้าปู่ญาคูเย็น ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า เป็นศาลเจ้าเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองขอนแก่น เป็นที่ประดิษฐานขององค์ปึงเถ่ากง-ม่า องค์เจ้าแม่ทับทิม องค์เทพเจ้าไฉ่ชิงเอี๊ยหรือเทพแห่งโชคลาภ องค์เทพเจ้าฟ้าดิน และองค์ตี่จู่เอี๊ย คนไทยเชื้อสายจีนและชาวขอนแก่นได้ให้ความเคารพนับถือ  ขอพรให้สำเร็จปรารถนา ทั้งด้านการงาน การค้า สุขภาพ ฯลฯ ทุกๆ ปีจะมีการจัดงานสมโภชน์ปึงเถ่ากง-ม่า ซึ่งจะมีการประดับประดาโคมไฟที่สวยงาม มีการแห่มังกรและเชิดสิงโต ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

ประวัติศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ได้ก่อสร้างอยู่บริเวณศาลเจ้าปู่ครูเย็นริมบึงแก่นนคร ที่มีอยู่มาก่อนแล้ว เมื่อปี พ.ศ.2504 โดยการนำของเถ้าแก่ฮงและชาวเมืองขอนแก่น ประมาณปี พ.ซ.2536 จากศรัทธาของผู้คนที่เข้ามากราบไหว้เพิ่มขึ้นในทุกปี จึงได้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ รวมถึงอาคารศาลเจ้าปู่ครูเย็น พร้อมจัดงานฉลองสมโภช

สำหรับการเซ่นไหว้นั้น มีคติความเชื่อว่าในรอบปีท่านดูแลรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุข ครั้นถึงปลายปีก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลสิ้นปี ในฐานะที่เป็นเทพปกป้องคุ้มครองแก่ผู้ที่ทำความดีอยู่ในศีลธรรม จะเดินทางสู่สวรรค์เพื่อรายงานเง็กเซียนฮ่องเต้ให้ทราบว่าประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างไร จึงเป็นที่มาของการจัดงานเซ่นไหว้และแสดงงิ้ว ตามประเพณีท้องถิ่นเพื่อสักการะศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า รวมถึงมีการบวงสรวง ขอให้ท่านปกป้องรักษาการทำมาหากินให้อยู่เย็นเป็นสุข.

ปึงเถ่ากง-ม่า ปึงเถ่ากงม่า ขอนแก่น ริมบึงแก่นนคร สถานที่ท่องเที่ยวขอนแก่น

ปึงเถ่ากง-ม่า ปึงเถ่ากงม่า ขอนแก่น ริมบึงแก่นนคร สถานที่ท่องเที่ยวขอนแก่น

ปึงเถ่ากง-ม่า ปึงเถ่ากงม่า ขอนแก่น ริมบึงแก่นนคร สถานที่ท่องเที่ยวขอนแก่น

ปึงเถ่ากง-ม่า ปึงเถ่ากงม่า ขอนแก่น ริมบึงแก่นนคร สถานที่ท่องเที่ยวขอนแก่น

ปึงเถ่ากง-ม่า ปึงเถ่ากงม่า ขอนแก่น ริมบึงแก่นนคร สถานที่ท่องเที่ยวขอนแก่น

ปึงเถ่ากง-ม่า ปึงเถ่ากงม่า ขอนแก่น ริมบึงแก่นนคร สถานที่ท่องเที่ยวขอนแก่น

ปึงเถ่ากง-ม่า ปึงเถ่ากงม่า ขอนแก่น ริมบึงแก่นนคร สถานที่ท่องเที่ยวขอนแก่น

ปึงเถ่ากง-ม่า ปึงเถ่ากงม่า ขอนแก่น ริมบึงแก่นนคร สถานที่ท่องเที่ยวขอนแก่น

ปึงเถ่ากง-ม่า ปึงเถ่ากงม่า ขอนแก่น ริมบึงแก่นนคร สถานที่ท่องเที่ยวขอนแก่น

ปึงเถ่ากง-ม่า ปึงเถ่ากงม่า ขอนแก่น ริมบึงแก่นนคร สถานที่ท่องเที่ยวขอนแก่น

ปึงเถ่ากง-ม่า ปึงเถ่ากงม่า ขอนแก่น ริมบึงแก่นนคร สถานที่ท่องเที่ยวขอนแก่น

ปึงเถ่ากง-ม่า ปึงเถ่ากงม่า ขอนแก่น ริมบึงแก่นนคร สถานที่ท่องเที่ยวขอนแก่น

…………………..

หัวข้อที่น่าสนใจเพิ่มเติม

แหล่งท่องเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รอบบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น: ประวัติศาสตร์การหาอยู่หากิน ปรัชญาชีวิต และพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจ

…………………….

อ้างอิง

เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2554 หน้า 25

http://www.khonkaen.go.th/khonkaen6/fileDir/news/20111102-new31-10-54.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *