Browsed by
Tag: อีสานอินไซต์

ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า: สถานที่ท่องเที่ยวรอบบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น

ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า: สถานที่ท่องเที่ยวรอบบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น

ภาพโดย สุทธวรรณ บีเวอ

ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของบึงแก่นนคร ใกล้กับธนาคารแห่งประเทศไทยและศาลเจ้าปู่ญาคูเย็น ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า เป็นศาลเจ้าเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองขอนแก่น เป็นที่ประดิษฐานขององค์ปึงเถ่ากง-ม่า องค์เจ้าแม่ทับทิม องค์เทพเจ้าไฉ่ชิงเอี๊ยหรือเทพแห่งโชคลาภ องค์เทพเจ้าฟ้าดิน และองค์ตี่จู่เอี๊ย

Continue Reading
รายละเอียดทั้ง 9 ชั้นของพระมหาธาตุแก่นนคร อนุสรณ์สาธุชน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

รายละเอียดทั้ง 9 ชั้นของพระมหาธาตุแก่นนคร อนุสรณ์สาธุชน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เรื่องและภาพ โดย สุทธวรรณ บีเวอ

บทความภาคภาษาอังกฤษ โดย  Tim Bewer

ภาพวาดแผนผังพระมหาธาตุแก่นนคร  จาก แหล่งท่องเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รอบบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น: ประวัติศาสตร์การหาอยู่หากิน Continue Reading

แกงไก่ใส่ฟักหอม โดย อีสานเหนือ

แกงไก่ใส่ฟักหอม โดย อีสานเหนือ

ฟักหอมหรือฟักป้อม หรือ ฟักอ้ม (อ้ม ภาษาอีสาน = หอม) เป็นฟักเขียว รูปทรงผลกลม เส้นผ่าศูนย์กลางเมื่อแก่ ประมาณ 15-20 เซนติเมตร

Continue Reading
วัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น (Wat Nong Wang, Khon Kaen)

วัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น (Wat Nong Wang, Khon Kaen)

ปัจจุบันวัดหนองแวง พระอารามหลวง เป็นศาสนสถานและสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความนิยมมาก ด้วยพระมหาธาตุแก่นนคร เป็นที่นิยมและรู้จัก เนื่องจากมีความสวยงาม เป็นพระมหาธาตุที่อยู่ในตัวเมือง สามารถเดินชมเดินรอบได้ถึงชั้นบนสุดที่มีความสูงถึง 9 ชั้น มองเห็นตัวเมือง 360 องศา

Continue Reading
วัดศรีธาตุ(บ้านตูม) ริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

วัดศรีธาตุ(บ้านตูม) ริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

ประวัติวัดศรีธาตุ

วัดศรีธาตุ บ้านตูม ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของบึงแก่นนคร ใกล้กับศาลเจ้าแม่สองนาง มีชื่อเรียกว่า วัดศรีธาตุ มาตั้งแต่แรก เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ.2318 โดยมีพระภิกษุ 2 รูป

Continue Reading
พัฒนาการเมล็ดข้าว: ช่วงออกดอก จนถึง เมล็ดสุก

พัฒนาการเมล็ดข้าว: ช่วงออกดอก จนถึง เมล็ดสุก

บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ ข้าว: นิทานปรัมปราและการปลูกข้าวแบบชาวบ้านเล่า ซึ่งจะนำภาพ “พัฒนาการเมล็ดข้าว” เริ่มตั้งแต่การแทงช่อดอกของต้นข้าวไปเรื่อยๆ จนถึงลักษณะของเมล็ดก่อนการเก็บเกี่ยว ภาพที่ได้มาเกิดจากการสะสมเวลาไปเที่ยวตามที่ต่างๆ และไปเฝ้าดูในไร่ที่ไม่ไกลจากตัวเมือง ดังนั้นภาพของต้นข้าวและเมล็ดข้าวที่นำเสนอ จึงไม่ใช่ภาพของต้นข้าวที่ได้มาจากแปลงเดียวกันทั้งหมด แต่มีการเรียงลำดับเวลาตามวิชาการ

Continue Reading