วัดศรีธาตุ(บ้านตูม) ริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

วัดศรีธาตุ(บ้านตูม) ริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

ประวัติวัดศรีธาตุ

วัดศรีธาตุ บ้านตูม ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของบึงแก่นนคร ใกล้กับศาลเจ้าแม่สองนาง มีชื่อเรียกว่า วัดศรีธาตุ มาตั้งแต่แรก เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ.2318 โดยมีพระภิกษุ 2 รูป คือ หลวงปู่สุริยะ และหลวงปู่ป่าแก(นามไม่ปรากฏ) ได้ธุดงค์มาจากตำบลเปือยน้อย(ปัจจุบัน อำเภอเปือยน้อย) เพื่อธุดงค์ไปสักการะองค์พระธาตุพนม พอธุดงค์มาถึงบริเวณแห่งนี้ที่มีหมู่บ้านตูมและบึงบอน (ปัจจุบันบึงแก่นนคร) จึงได้พำนักอยู่แห่งนี้ ต่อมาชาวบ้านตูมได้เห็นพระภิกษุทั้ง 2 รูป พำนักอยู่ จึงได้กราบนิมนต์ให้อยู่ เพื่อชาวบ้านตูมได้ทำบุญ

ต่อมาหลวงปู่สุริยะ หลวงปู่ป่าแก และชาวบ้านตูม ได้ร่วมดำเนินการก่อสร้างวัดศรีธาตุแห่งนี้ขึ้น สิ่งที่ปรากฏในระหว่างดำเนินการก่อสร้างวัดครั้งนั้น คือ ปรางค์พระธาตุ ด้านทิศตะวันออกอุโบสถ และอุโบสถ ซึ่งมีปูชนียวัตถุโบราณในอุโบสถ คือ พระประธานทองสำริดปางสมาธิ 1 องค์ พระปางหิน และพระปางไม้จำนวนมาก ลำดับต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2472 ได้บูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

เมื่อปี พ.ศ.2538-2540 ได้บูรณปฏิสังขรณ์ขยายเขตอุโบสถใหม่ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2540 มีขนาดความกว้าง 24 เมตร มีขนาดความยาว 34 เมตร เมื่อปี พ.ศ.2536 เปิดสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

 

วัดศรีธาตุ บึงแก่นนคร ขอนแก่น ประวัติ

วัดศรีธาตุ บึงแก่นนคร ขอนแก่น ประวัติ

วัดศรีธาตุ บึงแก่นนคร ขอนแก่น ประวัติ

วัดศรีธาตุ บึงแก่นนคร ขอนแก่น ประวัติ

วัดศรีธาตุ บึงแก่นนคร ขอนแก่น ประวัติ
พระธาตุโบราณ ปัจจุบันมีการบูรณะครอบไว้

บรรยากาศภายในวัดศรีธาตุ

วัดศรีธาตุ บึงแก่นนคร ขอนแก่น ประวัติ

วัดศรีธาตุ บึงแก่นนคร ขอนแก่น ประวัติ

วัดศรีธาตุ บึงแก่นนคร ขอนแก่น ประวัติ

วัดศรีธาตุ บึงแก่นนคร ขอนแก่น ประวัติ

วัดศรีธาตุ บึงแก่นนคร ขอนแก่น ประวัติ
ไม้กลายเป็นหิน ท่านเจ้าอาวาสเล่าว่าเจอบริเวณวัด

วัดศรีธาตุตั้งอยู่เลขที่ 103 หมู่ 14 บ้านตูม ถนนแก่นตูมประชาราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ปัจจุบันที่เนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ 3 งาน 74 ตารางวา

………….

ขอกราบขอบพระคุณ ข้อมูลจาก พระครูกิตติปัญญานุโยค เจ้าอาวาสปัจจุบัน

เบอร์โทรท่านเจ้าอาวาส 061-5206999

……………..

หัวข้อที่น่าสนใจ เพิ่มเติม

แหล่งท่องเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รอบบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น: ประวัติศาสตร์การหาอยู่หากิน ปรัชญาชีวิต และพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *