Browsed by
Category: วัด

วัดศรีนวล เมืองขอนแก่น

วัดศรีนวล เมืองขอนแก่น

วัดศรีนวล ตั้งอยู่ทิศเหนือของบึงแก่นนคร ไม่ไกลจากบึงมากนัก ภายในวัดมีศาสนสถานมากมาย ด้วยเนื้อที่ที่มีไม่มาก ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่สร้างเป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์

วัดศรีนวล เดิมเรียกว่า “วัดใน”เพราะตั้งอยู่ใกล้เมืองขอนแก่น (เดิมขอนแก่นอยู่เมืองเก่า) คู่กับวัดศรีจันทร์ที่เดิมเรียกว่า “วัดนอก” เพราะตั้งอยู่นอกเมืองขอนแก่นและตั้งทีหลังวัดศรีนวล

Continue Reading
วัดศรีธาตุ(บ้านตูม) ริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

วัดศรีธาตุ(บ้านตูม) ริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

ประวัติวัดศรีธาตุ

วัดศรีธาตุ บ้านตูม ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของบึงแก่นนคร ใกล้กับศาลเจ้าแม่สองนาง มีชื่อเรียกว่า วัดศรีธาตุ มาตั้งแต่แรก เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ.2318 โดยมีพระภิกษุ 2 รูป

Continue Reading
วัดโพธิ์บ้านโนนทัน เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (Wat Pho Ban Nontan, Muang Khon Kaen): ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวริมบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น

วัดโพธิ์บ้านโนนทัน เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (Wat Pho Ban Nontan, Muang Khon Kaen): ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวริมบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น

เรียบเรียงข้อมูลและภาพโดย สุทธวรรณ บีเวอ

วัดโพธิ์บ้านโนนทัน เดิมชื่อ วัดท่าแขก ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของ บึงบอน หรือ บึงแก่นนคร ในปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่

Continue Reading