หนังสือ พระธาตุศรีมงคล ที่พิมพ์ในโอกาสพระราชทานพิธียกฉัตรยอดองค์พระธาตุและพระราชทานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุ ปี พ.ศ.2526

หนังสือ พระธาตุศรีมงคล ที่พิมพ์ในโอกาสพระราชทานพิธียกฉัตรยอดองค์พระธาตุและพระราชทานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุ ปี พ.ศ.2526

เรื่องโดย สุทธวรรณ บีเวอ

หนังสือเก่าเล่มนี้ได้มีการจัดพิมพ์ ในปี พ.ศ.2526 เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชทานพิธียกฉัตรยอดองค์พระธาตุศรีมงคล และพระราชทานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุในองค์พระธาตุศรีมงคล ต.บ้านธาตุ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ภายในเล่มมีประวัติตำนานและที่มาของพระบรมสารีริกธาตุ คำนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ พุทธปาฏิหาริย์ ประวัติองค์พระธาตุและวัดพระธาตุศรีมงคล การปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุ (พ.ศ.2516-พ.ศ.2526) และความหลังผู้ไท (ผู้ไทย, ภูไท) โดยสังเขป และในบทความนี้ได้ขออนุญาตนำภาพการเสด็จพระราชดำเนินของในหลวง ร.9 เมื่อคราวที่ท่านทรงประกอบพิธียกฉัตรและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระธาตุศรีมงคล เพื่อเป็นมงคลชีวิตแก่ผสกนิกรไทย และภาพพิเศษที่ทรงประทับอยู่จนค่ำมืด ถ้าสังเกตให้ดีก็จะมองเห็นแผนที่ในพระหัตถ์ของในหลวง

แอดมินได้ลงไว้ทั้งแบบ PDF และ E-Book เพื่อสะดวกต่อการอ่านและการใช้งาน ท่านผู้อ่านสนใจสามารถเปิดได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

E-Book หนังสือ พระธาตุศรีมงคล ที่นี่

ดาวน์โหลด PDF file ที่นี่

ภาพในพิธียกฉัตรยอดองค์พระธาตุศรีมงคล และพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ของพระธาตุศรีมงคล


หัวข้อที่น่าสนใจต่อไป ประวัติผู้ไทวาริชภูมิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *