Browsed by
Tag: isan insight

ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า: สถานที่ท่องเที่ยวรอบบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น

ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า: สถานที่ท่องเที่ยวรอบบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น

ภาพโดย สุทธวรรณ บีเวอ

ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของบึงแก่นนคร ใกล้กับธนาคารแห่งประเทศไทยและศาลเจ้าปู่ญาคูเย็น ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า เป็นศาลเจ้าเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองขอนแก่น เป็นที่ประดิษฐานขององค์ปึงเถ่ากง-ม่า องค์เจ้าแม่ทับทิม องค์เทพเจ้าไฉ่ชิงเอี๊ยหรือเทพแห่งโชคลาภ องค์เทพเจ้าฟ้าดิน และองค์ตี่จู่เอี๊ย

Continue Reading
วัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น (Wat Nong Wang, Khon Kaen)

วัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น (Wat Nong Wang, Khon Kaen)

ปัจจุบันวัดหนองแวง พระอารามหลวง เป็นศาสนสถานและสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความนิยมมาก ด้วยพระมหาธาตุแก่นนคร เป็นที่นิยมและรู้จัก เนื่องจากมีความสวยงาม เป็นพระมหาธาตุที่อยู่ในตัวเมือง สามารถเดินชมเดินรอบได้ถึงชั้นบนสุดที่มีความสูงถึง 9 ชั้น มองเห็นตัวเมือง 360 องศา

Continue Reading
วัดศรีธาตุ(บ้านตูม) ริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

วัดศรีธาตุ(บ้านตูม) ริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

ประวัติวัดศรีธาตุ

วัดศรีธาตุ บ้านตูม ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของบึงแก่นนคร ใกล้กับศาลเจ้าแม่สองนาง มีชื่อเรียกว่า วัดศรีธาตุ มาตั้งแต่แรก เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ.2318 โดยมีพระภิกษุ 2 รูป

Continue Reading