แหล่งตัดหินสีคิ้ว นครราชสีมา (Sikhiu Sandstone Historical Quarry)

แหล่งตัดหินสีคิ้ว นครราชสีมา (Sikhiu Sandstone Historical Quarry)

ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 205 ในเขตบ้านมอจะบก อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะเป็นเนินเขาหินทรายสีเทา บนเนินปรากฏร่องรอยการตัดหินหลงเหลืออยู่ ร่องรอยเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการตัดหินทรายของคนในสมัยโบราณ โดยตัดหินทรายเป็นแถวยาวก่อน แล้วจึงตัดแบ่งย่อยออกเป็นก้อนสี่เหลี่ยม และสกัดด้านล่างออก แล้วจึงทำการขนย้ายออกไปจากแหล่ง
หินทรายจากแหล่งหินนี้ คงจะนำไปใช้ในการสร้างปราสาทในวัฒนธรรมเขมรหลังต่างๆ ที่อยู่ในเขตอำเภอสีคิ้วและสูงเนิน เช่น ปราสาทเมืองแขก ปราสาทโนนกู่ ปราสาทหัวสระ เป็นต้น กำหนดอายุได้ว่า แหล่งหินตัดนี้มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-18 หรือประมาณ 800-1100 ปีมาแล้ว
This sandstone quarry is located at Ban Morjabok, Amphoe Sikhiu, Nakhon Ratchasima. The stone was cut into blocks of various sizes for construction of khmer temples during the 9th to 13th Centuries AD. There are some circular incisions left behind that they may have yielded lotus bud shaped crowns for towers. (ข้อมูล ป้ายแหล่งตัดหินสีคิ้ว สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา)

พื้นที่เป็นเนินหินทราย เนื้อหยาบของเขาเหิบ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร พบหลุมรูปหม้อหรือกุมภลักษณ์หลายขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 165 เซนติเมตร ลึก 120 เซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลาง 240 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร บางบริเวณมีร่องรอยก้อนหินถูกตัดและเคลื่อนย้ายออกไปแล้ว ขณะที่บางบริเวณมีการสกัดเป็นร่องขนานแต่ยังไม่ได้สกัดตัดออกไปจากพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีแหล่งหินตัด อีกแหล่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กัน ในบริเวณวัดป่าเขาหินตัด มีพื้นที่ประมาณ 1,600 ตรารางเมตร ลักษณะคล้ายกับบริเวณแรก แต่มีร่องรอยที่แสดงถึงการนำแท่งหินออกไปมากกว่า และบางก้อนแสดงการเคลื่อนย้ายออกจากที่เดิมแต่ยังมิได้นำออกไป
This area is a mound of coarse sandstone at Khao Hoeb encompassing an area of approximately 1,000 square meters, One can see pot-shaped depressions or potholes of many sizes, such as 165 centimeters in diameter by 120 centimeters deep and 240 cm in diameter by 50 centimeters in depth. In some areas of the sandstone there are grooves where stone blocks have already been removed, while in other areas parallel grooves have been carved into the sandstone, but the blocks had not yet been cut out and removed. In addition to this, there is another rock quarry site nearby in the area of Khao Hin Tat (Stone Cutting Hill) forest Temple covering an area of approximately 1,600 square meters. This site is similar to the first site but has grooves indicating that a greater number of stone blocks had been removed. Some blocks had been cut out and moved from their original location but had hot been removed from the general site. (ข้อมูล ป้ายอุทยานธรณีโคราช Khorat Geopark)

แหล่งหินตัด แหล่งตัดหิน สีคิ้ว Sikhu Sandstone Historical Quarry แหล่งหินตัด แหล่งตัดหิน สีคิ้ว Sikhu Sandstone Historical Quarry แหล่งหินตัด แหล่งตัดหิน สีคิ้ว Sikhu Sandstone Historical Quarry แหล่งหินตัด แหล่งตัดหิน สีคิ้ว Sikhu Sandstone Historical Quarry แหล่งหินตัด แหล่งตัดหิน สีคิ้ว Sikhu Sandstone Historical Quarry แหล่งหินตัด แหล่งตัดหิน สีคิ้ว Sikhu Sandstone Historical Quarry แหล่งหินตัด แหล่งตัดหิน สีคิ้ว Sikhu Sandstone Historical Quarry แหล่งหินตัด แหล่งตัดหิน สีคิ้ว Sikhu Sandstone Historical Quarry แหล่งหินตัด แหล่งตัดหิน สีคิ้ว Sikhu Sandstone Historical Quarry แหล่งหินตัด แหล่งตัดหิน สีคิ้ว Sikhu Sandstone Historical Quarry แหล่งหินตัด แหล่งตัดหิน สีคิ้ว Sikhu Sandstone Historical Quarryแหล่งหินตัด แหล่งตัดหิน สีคิ้ว Sikhu Sandstone Historical Quarry แหล่งหินตัด แหล่งตัดหิน สีคิ้ว Sikhu Sandstone Historical Quarry แหล่งหินตัด แหล่งตัดหิน สีคิ้ว Sikhu Sandstone Historical Quarry

 

………

ภาพโดย สุทธวรรณ บีเวอ อีสานอินไซต์

อนุญาตให้ใช้ภาพเพื่อการศึกษาได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *