Browsed by
Month: September 2021

ภาพวาดพระพุทธรูปประจำวันเกิด เทพนพเคราะห์ เทพประจำทิศ และสัตว์ประจำทิศ ของอีสาน ณ ชั้น 4 พระมหาธาตุแก่นนคร ขอนแก่น

ภาพวาดพระพุทธรูปประจำวันเกิด เทพนพเคราะห์ เทพประจำทิศ และสัตว์ประจำทิศ ของอีสาน ณ ชั้น 4 พระมหาธาตุแก่นนคร ขอนแก่น

อยู่ระหว่างการดำเนินการ… Continue Reading

ธรรมะจากพระเกจิอาจารย์ในจังหวัดขอนแก่น ณ ชั้น 6 พระมหาธาตุแก่นนคร ขอนแก่น

ธรรมะจากพระเกจิอาจารย์ในจังหวัดขอนแก่น ณ ชั้น 6 พระมหาธาตุแก่นนคร ขอนแก่น

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)… Continue Reading

ภาพจิตรกรรม เรื่อง สินไซ ณ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง ขอนแก่น

ภาพจิตรกรรม เรื่อง สินไซ ณ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง ขอนแก่น

อยู่ระหว่างดำเนินการ… Continue Reading

ภาพแกะสลักเรื่อง จำปาสี่ต้น ณ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง ขอนแก่น

ภาพแกะสลักเรื่อง จำปาสี่ต้น ณ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง ขอนแก่น

อยู่ระหว่างดำเนินการ… Continue Reading