ตำราในอดีต: สมุดเรียนทอผ้า ปี พ.ศ.2483 โรงเรียนสตรีหญิงทอผ้าวาริชรังฉัน

ตำราในอดีต: สมุดเรียนทอผ้า ปี พ.ศ.2483 โรงเรียนสตรีหญิงทอผ้าวาริชรังฉัน

หนังสือเก่าเล่มนี้ คือ วิชาตำราทอผ้า เป็นสมุดบันทึกการเรียนของคุณย่าแอดมิน ที่คุณพ่อได้เก็บเอาไว้เป็นอย่างดีมาเนิ่นนาน สมุดบันทึกเล่มนี้เขียนขึ้นในปี พ.ศ.2483 หรือเมื่อประมาณ 80 ปีก่อน แอดมินเห็นคุณย่าทอผ้าสมัยเด็ก จนโตเพิ่งทราบว่าท่านได้เคยเรียนกับหลักสูตรของโรงเรียนสตรีหญิงทอผ้าวาริชรังฉัน ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ใด เข้าใจว่าอาจจะเป็นอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร (คุณย่าท่านเคยอาศัยอยู่ที่สกลนคร) หวังว่าท่านผู้ที่สนใจจะได้ประโยชน์จากการเผยแพร่ครั้งนี้ไม่มากก็น้อย

ขออุทิศความดีงามและบุญกุศลแด่เจ้าของสมุดบันทึกและผู้ทำการเก็บรักษาให้แก่ คุณย่าคำหล้า อินทรพาณิช (อินทร์พาณิชย์) และ คุณพ่ออนุชาติ อินทรพาณิช

บทความโดย สุทธวรรณ บีเวอ อีสานอินไซต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *