Browsed by
Tag: สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองขอนแก่น

อาคารปฏิมากรรมวัดเสาเดียว ริมบึงแก่นนคร ขอนแก่น (One Pillar Pagoda, Bueng Kaen Nakhon, Khon Kaen)

อาคารปฏิมากรรมวัดเสาเดียว ริมบึงแก่นนคร ขอนแก่น (One Pillar Pagoda, Bueng Kaen Nakhon, Khon Kaen)

อาคารประติมากรรมวัดเสาเดียว ณ บึงแก่นนคร เป็นการจำลองแบบมาจากวัดเสาเดียว กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม (Mot Cot (One-Pillar) Pagoda) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเทศบาลนครขอนแก่น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และชาวไทยที่มีเชื้อสายเวียดนาม … Continue Reading

วัดโพธิ์บ้านโนนทัน เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (Wat Pho Ban Nontan, Muang Khon Kaen): ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวริมบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น

วัดโพธิ์บ้านโนนทัน เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (Wat Pho Ban Nontan, Muang Khon Kaen): ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวริมบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น

เรียบเรียงข้อมูลและภาพโดย สุทธวรรณ บีเวอ

วัดโพธิ์บ้านโนนทัน เดิมชื่อ วัดท่าแขก ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของ บึงบอน หรือ บึงแก่นนคร ในปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่

Continue Reading