Browsed by
Tag: ท่องเที่ยวเมืองขอนแก่น

สารพัดพาชม: ร้านมะลิ เคเกอรี่ โฮมเมด ขอนแก่น (Mali Cakery Homemade, Khon Kaen)

สารพัดพาชม: ร้านมะลิ เคเกอรี่ โฮมเมด ขอนแก่น (Mali Cakery Homemade, Khon Kaen)

เพียงแรกเจอ คุณก็จะหลงรักมะลิ เคเกอรี่ โฮมเมด..

“มะลิ” คือ ชื่อของคุณยายที่เจ้าของร้าน คือ คุณบุ๋ย มีความรักและความผูกพันเป็นอย่างมาก

จากบ้านไม้ทรงไทยประยุกต์สีขาว มองดูภายนอกเรียบๆ แต่เมื่อเปิดประตูเข้าไป

Continue Reading
ศาลเจ้าปู่ญาครูเย็น ริมบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ศาลเจ้าปู่ญาครูเย็น ริมบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เรียบเรียงข้อมูลและภาพโดย สุทธวรรณ บีเวอ

ประวัติเจ้าปู่ครูเย็น หรือ ญาครูเย็น

(ข้อมูลจากป้ายด้านหน้าของศาลเจ้าปู่ครูเย็น)

เจ้าปู่ครูเย็นเป็นชาวหัวเมืองฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม แถบลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นโคตรบูรณ์ มาอยู่ขอนแก่นก่อนสมัยตั้งเมืองขอนแก่น ได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านโนนทัน (บริเวณที่สร้างศาลในปัจจุบัน)

Continue Reading