ผ้าพระเวส (ผ้าผะเหวด) ของนายหนูบุญเรือง พ.ศ.2506 อุบลราชธานี

ผ้าพระเวส (ผ้าผะเหวด) ของนายหนูบุญเรือง พ.ศ.2506 อุบลราชธานี

เรื่องโดย สุทธวรรณ บีเวอ

ภาพโดย ทิม บีเวอ

แอดมินได้พยายามแปลอักษรโบราณเรื่องของพระเวสสันดร จากผ้าพระเวส หรือ ผ้าผะเหวด ที่ช่างนายหนูบุญเรือง วาดไว้ในปี พ.ศ.2506 ซึ่งช่างได้ใช้อักษรลาวอธิบาย แต่เนื่องจากเป็นลายมือก็จะต้องทำความคุ้นเคยกับลายมือช่างไปด้วย ประวัติช่างเท่าที่ได้ทราบจากผู้รู้ ท่านเป็นคนลาวที่เข้ามาแต่งงานมีครอบครัวอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุบลราชนี ปัจจุบันได้ค้นพบภาพพระเวสจากช่างหนูบุญเรืองเพียง 3 ผืน ซึ่งหนึ่งในสามผืนถูกนำไปจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ในฝรั่งเศส สำหรับผ้าพระเวสผืนนี้ยังคงใช้อยู่ในขบวนแห่บุญพระเวสมาจนถึงปัจจุบัน เสน่ห์ของผ้าพระเวสที่วาดโดยช่างหนูบุญเรืองนี้ จะอยู่ที่ช่างได้วาดเรื่องราวของพระเวสสันดรค่อนข้างละเอียด ตัวละครผู้คนมีชีวิตชีวา มองเห็นวิถีชีวิตชาวบ้านในอีสานสังคมเกษตรกรรมในอดีต รวมถึงบ้านเรือนที่ตกแต่งด้วยลวดลายอีสานโบราณ สัตว์ป่าและสัตว์บ้านต่างๆ ที่วาดลายเส้นเสมือนจริง นอกจากนี้ที่น่าสนใจยังมีการวาดต้นไม้ดอกไม้มีความงดงามและแปลกตา เมื่อทุกอย่างประกอบกันครบทั้งผืน ก็เหมือนกับเรากำลังเดินชมจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถเรื่องพระเวสสันดรกันเลยทีเดียว

สำหรับการแปล แอดมินได้แปลอักษรลาว (บางตัวใช้อักษรธรรมอีสาน) ออกมาเป็นตัวอักษรไทย แต่ยังคงการใส่วรรณยุกต์ไว้ตามการเขียนของลาว(ในตารางช่องซ้ายมือ) เผื่อว่าใครสนใจศึกษาก็จะได้ดูเทียบเคียงกับความหมายของคำไทยได้ และถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดโดยแอดมิน ผู้อ่านก็สามารถรู้ได้ง่าย(ฮา) ก็หวังว่าผู้อ่านคงจะได้ความเพลิดเพลินใจกับภาพวาดจากผ้าพระเวสผืนนี้ และไปเที่ยวชมเทศกาลงานบุญพระเวสหรือบุญมหาชาติ ที่ภาคอีสาน ซึ่งแต่ละวัดจัดไม่ตรงกัน และไม่ใช่จัดทุกวัด แต่ก็จะอยู่ในช่วงตั้งแต่ปลายกุมภาพันธ์ จนไปถึงสงกรานต์เลยทีเดียว (แล้วแต่ว่าวัดกับชุมชนจะเลือกวันไหน บางทีเขาก็เอาไปควบรวมกับบุญอื่น เพื่อความสะดวกก็มี)

สำหรับท่านใดต้องการอ่านประเพณีบุญผะเหวดอีสานโดยละเอียดว่าเขาทำกันอย่างไร เชิญติดตามคลิ๊กได้ ที่นี่ (หัวข้อ บุญผะเหวด: พิธีกรรมแบบอีสานและมงคลแห่ง “น้ำ” ในที่ราบสูงโคราช ณ วัดบ้านลาน ขอนแก่น)

ภาพที่ 1
1. พยาอีนประทานพอนทิบ ๑๐ ประกานให้แก่เมียแล้วว่าให้ลงมาเกิดเมืองมะนุษเป็นแม่พละเว็ษสันดอนซาดกในโลกพญาอินทร์(พระอินทร์) ประทานพรทิพย์ 10 ประการ ให้แก่เมีย แล้วว่าให้ลงมาเกิดเมืองมนุษย์เป็นแม่พระเวสสันดรชาดกในโลก
2. เมกเมฆ
3.บ่อนนี้ชั้นดาวะดิงที่นี่ชั้นดาวดึงส์
4.พละเว็ด-มัดที พระเวส มัทรี
5.นางบุษะดีกับกันหาซาลีหลานนางผุสดี(นางบุษดี) กับ กัณหาชาลี หลาน
6.พยาบูลมพญาบรม
7.เสนาทิบํดีทัง ๔เสนาธิบดีทั้ง 4
8. กีบฝ่ากลีบเมฆ
9. ตำหลวดพูทอนลักสาวังพะนะคอนเมืองแก้วปะเซใซตำรวจภูธรรักษาวังพระนครเมืองแก้วประเชไช

ภาพที่ 2
1. นางสนม คนใซ้นางสนม คนใช้
2. นี้เมืองแก้วประเซใซที่นี่คือเมืองแก้วประเชไช
3. ทัษะพอนกันที่ ๑ มี ๑๙ พละคา จบแต่เท้านี้แลทศพร กัณฑ์ที่ 1 มี 19 พระคาถา จบแต่เท่านี้แล

ภาพที่ 3
1. ผู้ใดสนใจบํฮู้เฮื้องขํให้ดูตามหลักๆ นี้ คือหมายตามผูกตั้งแต่ทัษะพอนกันที่ ๑ หิมะพานกันที ๒ ตลอดฮอดนะคอนกันที่ ๑๓ จบเฮื้องพละเว็ษสันดอนท่านใดสนใจไม่รู้เรื่องขอให้ดูตามหลักๆ นี้ คือ หมายตามผูกตั้งแต่ทศพรกัณฑ์ที่ 1 หิมพานต์กัณฑ์ที่ 2 ตลอดจนถึงนครกัณฑ์ กัณฑ์ที่ 13 จบเรื่องพระเวสสันดร
2. นางมัดทีกับท้าวซาลีนางกันหานางมัทรีกับท้าวชาลีนางกัณหา
3. อันนี้สาลาทานของพยาเว็ดสันดอนอันนี้ศาลาทานของพระเวสสันดร

ภาพที่ 4
1. หิมมะพานกันที่ ๒ พยาเว็ษกำลังตลวดน้ำทานซ้างแก้วเผือกให้พามะนาจานทังแปดแลหิมพานต์กัณฑ์ที่ 2 พระเวสสันดรกำลังกรวดน้ำทานช้างแก้วเผือกให้พราหมณาจารย์ทั้ง 8 แล

ภาพที่ 5

-ไม่มีแปล-

ภาพที่ 6
1. พามะนาจานทังแปดขํซ้างนำพยาเว็ดสันดอนใด้แล้ว เขามีความซึ้นใจ เขากํฮองลำทำเพง ใปตามอะนุมัดไจ หิมะพาน กันสองจบแต่เพียงนี้พราหมณาจารย์ทั้งแปดขอช้างพระเวสสันดรได้แล้ว เขาก็มีความดีใจมาก เขาก็ร้องรำทำเพลง ไปตาม xxx หิมพานต์ กัณฑ์ 2 จบแต่เพียงนี้

ภาพที่ 7
ทานะขันผูกสามพามะนาจานทัง ๔ ขอม้าออกจากฮดนำพยาเวสสันดอนได้แล้ว ขี่เมือเมืองเขาแลทานกัณฑ์ กัณฑ์ที่ 3 พราหมณาจารย์ทั้ง 4 ขอม้าออกจากรถกับพระเวสสันดรได้แล้ว ขี่กลับเมืองเขาแล

ภาพที่ 8
พยาเว็ดสันดอนกำลังตลวดน้ำทานลดม้าไห้พามมะนาจานทัง ๔พระเวสสันดรกำลังกรวดน้ำทานรถม้าให้พราหมณาจารย์ทั้ง 4

ภาพที่ 9
1. พยาเว็ดสันดอนกำลังตลวดน้ำทานฮดมั่งคำให้พามมะนาจานทังสองพระเวสสันดรกำลังกรวดน้ำทานรถละมั่งทองคำให้ พราหมณาจารย์ทั้งสอง
2. อันนี้พยาอีนลงมา[missing]เป็นละมั่งคำมาเทียมซูเอาฮดพยาเว็ดเข้าไปสู่คิลีวงกด แล้วกับขึนใปบนสวันของเก่าอันนี้พระอินทร์ลงมา[missing]เป็นละมั่งทองคำมาเทียมรถพระเวสสันดรเข้าไปสู่เขาวงกต(คีรีวงกต) แล้วกลับขึ้นไปบนสวรรค์เช่นเดิม

ภาพที่ 10
วันนะพละเว็ดกันที ๔ พยาเว็ดสันดอนกำลังพาเมียและลูกเดินป่าเข้าไปสู่คิลีวงกดวนประเวศน์ กัณฑ์ที่ 4 พระเวสสันดอนกำลังพาเมียและลูกเดินป่าเข้าไปสู่เขาวงกต(คีรีวงกต)

ภาพที่ 11
1. วันนะพะเว็ดกันปายจบแต่เพียงนี้วนประเวศน์กัณฑ์ปลาย จบแต่เพียงนี้
2. พยาเว็ดสันดอนเดินทางมาถึงเมืองเจ็ดตะลาด เสนาเมืองเจ็ดตะลาดเข้ามานิมนยู่ ท้านกํใม้ยู่ เพระมันใก้เมืองพํพระเวสสันดรเดินทางมาถึงเมืองเจตราช เสนาเมืองเจตราชเข้ามานิมนต์อยู่ ท่านก็ไม่อยู่ เพราะมันใกล้เมืองพ่อ
3. อันนี้เมืองเจ็ดตะลาดแลอันนี้เมืองเจตราชแล

ภาพที่ 12
1. ซูยซักะกันที ๕ พามสั่งเมียว่าซิไปหา ..(ขอย?) ยิง ..(ขอย?) ชายมาไห้เมียแกชูชก กัณฑ์ที่ 5 พราหมณ์สั่งเมียว่าจะไปหาx หญิง xชายมาให้เมียแก

ภาพที่ 13
1. เมืองกะลิงคะฮาดยู่ที้นี้แลเมืองกะลิงคราชอยู่ที่นี่แล
2. พวกนางพามนู่มทังหลายดานางอะมิตตะตายู่สะน้ำพวกนางพราหมณ์ x ทั้งหลายด่านางอมิตตดาอยู่สระน้ำ
3. สะน้ำโบกขาสระน้ำโบกขรนี* (*อาจจะเป็น โบกขา = โบกขรนี)

ภาพที่ 14
1. นายพานเจตตะบุดว่าจะยิงพามวาแม่นเนื้อตางๆ จบซูยซักกะ กันที่ ๕นายพรานเจตบุตรว่าจะยิงพราหมณ์นึกว่าเป็นสัตว์ต่างๆ จบชูชกกัณฑ์ที่ 5

ภาพที่ 15
1. จุนละพนกันที ๖ นายพานเจ็ดตะบุดซี้บอกทางพามใปหาพยาเว็ดสันดอนจุลพนกัณฑ์ที่ 6 นายพรานเจตบุตรชี้บอกทางพราหมณ์ไปหาพระเวสสันดร

ภาพที่ 16
พามขํนอนนำพละลึสีนาลอดแล มะพนกันที้ ๗พราหมณ์ขอนอนกับพระฤาษีนารอดแล มหาพน กัณฑ์ที่ 7

ภาพที่ 17
พละลึสีนาลอดซี้บอกทางพามใปหาพละเว็ดสันดอน จบมะหาพน กัน ๗พระฤาษีนารอดชี้บอกทางพราหมณ์ไปหาพระเวสสันดร จบมหาพน กัณฑ์ 7

ภาพที่ 18
1. ทีนี้แม่นอาสมบดสาลาของพละเว็ดสันดอนที่นี่คืออาศรมบทศาลาของพระเวสสันดร
2. กุมมานกันที ๘ พละเว็ดสันดอนกำลังตลวดน้ำทานลูกให้พามมะโนกุมารกัณฑ์ที่ 8 พระเวสสันดรกำลังกรวดน้ำทานลูกให้พราหมณ์
3. นกอินซีนกอินทรีย์*  (*ภาพคือ นกหัสดีลิงค์)

ภาพที่ 19
1. มัดทีงมหาลูกมัทรี งม หา ลูก
2. สะพังวังโบกขาละนีของพละเว็ดสันดอนสะพังวังโบกขรนีของพระเวสสันดอน
3. กันหาซาลีลี้ยู่สะดอกบัวกัณหาชาลีซ่อนอยู่สระดอกบัว
4. บั้นนางตายคึดฮอดลูก ผัวเป่านำคึนตอน นางตายเพราะคิดถึงลูก ผัวเป่าให้ฟื้น
5. บั้นนางคึนมายอมึอะนุโมทะนาทานลูกดอมผัวตอน นางฟื้นมา ยกมือไหว้อนุโมทนาทานลูกของผัวด้วย
6. สีโหสีโห

ภาพที่ 20
1. มัดทีกันที ๙ จบมัทรี กัณฑ์ที่ 9 จบ
2. ไม้ไล่และไม้บงไม้ไล่และไม้บง* (*เป็นไม้ไผ่ป่าไม่มีหนามใช้สานกระติบ เครื่องจักสาน)
3. นางมัดทีไปหาลูกไม้พ้อลาซะสี เสือโคง เสือเหลือง ตันไว้บํไห้เมือนางมัทรีไปหาผลไม้เจอราชสีห์ เสือโคร่ง เสือเหลือง ขวางทางไว้ไม่ให้กลับ
4. กันหาซาลีหลูดจากมึพาม แล่นคึนเมือลี้สะดอกบัวกัณหาชาลีหลุดจากมือพราหมณ์วิ่งกลับไปซ่อนในสระบัว
5. กุมมานกันปายจบ พามล้มเทิงผากุมารกัณฑ์ปลายจบ พราหมณ์ล้มบนผา
6. เสือโคงเสือโคร่ง

ภาพที่ 21
1. อันนี้พยาทอนชมดอกนาลียู่ดอยเขาวงกดอันนี้พญาธรชมดอกนารีผลอยู่ดอยเขาวงกต
2. ดอยวงกดดอยวงกต

ภาพที่ 22
1. สักกะบันกันที ๑๐ พละเว็ดสันดอนกำลังตลวดน้ำทานเมียให้แก่อินทาสักกะพามสักกบรรพ กัณฑ์ที่ 10 พระเวสสันดอนกำลังกรวดน้ำทานเมียให้แก่พราหมณ์พระอินทร์ (อินทราสักกพราหมณ์)   
2. พละอีนลงมาแปงเพ็ดเป็นพามมาขํเมียนำพละเว็ดสันดอนแล้วกับขึ้นไปบนสวันของเก่าพระอินทร์แปลงกาย(แปลงเพศ) เป็นพราหมณ์มาขอเมียกับพระเวสสันดร แล้วกลับขึ้นไปบนสวรรค์เช่นเดิม

ภาพที่ 23
มะหาลาดกันที่ 11 วิสุกำมะเทวะบุดลงมาแปงเพดเป็นพละเว็ดมัดทีมาส่งนมให้กันหาซาลีในลาวเที้ยงคืน เทวะดาอง ๑ ลักสายู่ตลอดแจงมหาราชกัณฑ์ที่ 1 วิสุกรรมเทวบุตรลงมาแปลงกายเป็นพระเวสสันดรและนางมัทรีให้นมกัณหาและชาลีในราวเที่ยงคืนเทวดาองค์หนึ่งรักษาอยู่จนเช้า

ภาพที่ 24
จะลาจอนต้อนเอากันหาซาลีนำพามเอาเขาใปถวายพยาบูลมแลจราจรต้อนเอากัณหาชาลี นำพราหมณ์เอาเข้าไปถวายพญาบรมแล
พยาบูลมไต่สวนถามพามว่าเดก ๒ คนนี้เอามาจากทีใดพญาบรมไตร่สวนถามพราหมณ์ว่า เด็ก 2 คนนี้เอามาจากที่ใด

ภาพที่ 25
1. เสนาทิบํดีทัง ๔เสนาบดีทั้ง 4
2. ตำหลวดพูทอนลักสาวังพะนะคอนเมืองแก้วปละเซใซตำรวจภูธรรักษาวังพระนครเมืองแก้วประเชไช
3. พวกผู้ยีงพนละเมืองใปเลี้ยงเข้าพามแลพวกผู้หญิงพลเมืองไปเลี้ยงข้าวพราหมณ์แล
4. บ่อนนี้ท้องพามแตก พวกหมํยาหลวงกำลังหายาปัวยู่ที่นี้ ท้องพราหมณ์แตก พวกหมอยาหลวงกำลังหายารักษาอยู่
5. หมํบีบหมอบีบ
6. หมอเป่าน้ำหมอเป่าน้ำ
7. หมอยาใหย่หมอยาใหญ่
8. อันนี้บ่อนพามลับบํลิโพกอาหานของทานพยาบูลมเลี้ยงแลที่นี่พราหมณ์รับบริโภคอาหารของพญาบรมเลี้ยงแล

ภาพที่ 26
1. หามพามไปทิ้งป่าซ้าหามพราหมณ์ไปทิ้งป่าช้า

ภาพที่ 27
1. หว่านเข่าตอกแตกหว่านข้าวตอกแตก
2. จูดพามยู่หนีแลเผาพราหมณ์อยู่นี่แล
3. ซุฟืนเอาฟืนใส่

ภาพที่ 28
1. มหาลาดกันที ๑๑ จบแต่เพียงนี้แลท้านเฮยมหาราชกัณฑ์ที่ 11 จบแต่เพียงเท่านี้แลท่านเฮย
2. พวกนี้เสนาบํดีทัง ๔ เนอะท้านพวกนี้เสนาบดีทั้ง 4 ..(เนอะ?)ท่าน  
3. ผู้นี้พยาบูลมคนนี้พญาบรม
4. ผู้นี้นางบุษะดีคนนี้นางผุสดี 
5. มะหาดเล๊กมหาดเล็ก

ภาพที่ 29
1. สักกะติกันที ๑๒ จบพยาบูลมกำลังเซินพละเว็ดสันดอนเข้าเสวยเมืองฉกษัตริย์ กัณฑ์ที่ 12 จบ พระบรมกำลังเชิญพระเวสสันดอนเข้าครองเมือง
2. ซ้างตัวนี้ซือว่าเอกนะคอนสี แม่นางบุษดีกับนางกันหา ขี่เมอท้านเฮย ฯช้างตัวนี้ชื่อว่า เอกนครศรี แม่นางผุสดีกับนางกัณหาขี่กลับ ท่านเฮย

ภาพที่ 30
1. ซ้างตัวนี้ว่าพะจันลึบเมก พยาบูลมกับท้าวซาลีขี่เมือท้านเฮยช้างตัวนี้ชื่อพระจันทร์ลับเมฆ พญาบรมกับชาลีขี่กลับ ท่านเฮย
2. ซ้างตัวนี้ชื่อว่าซ้างเผือกพายวัน พยาเว็สกับนางมัดทีขีแลช้างตัวนี้ชื่อช้างเผือกพลายวัน พระเวสกับนางมัทรีขี่แล

ภาพที่ 31
1. พวกนี้ถือผาลากับดาบพวกนี้ถือหอกกับดาบ
2. กินเหล่ากินเหล้า

ภาพที่ 32
1. นะคอนกันที ๑๓ จบแต่เท้านี้แลนครกัณฑ์ที่ 13 จบแต่เท่านี้แล

ภาพที่ 33
1. หมํลำใหย่หมอลำใหญ่
2. สาทุผู้ข่าซึว่าท้าวนายฮอยมาบ้านท่าซะโนใด้พ้อมบุดพ [missing] ละยายีงซายน้อยใหยทุกคนสางฮูปพาบพละเว็ดสันดอนซาดก ใว้ในพละพุดทะสาษะน่า แต่เมื้อ พํสํ ๒๕๐๖ ปีเถาะ ขํ[missing] ฝูงข่าใด้บุนมากๆ กํข่าเทิน นิพานะปัดจะโยโหตุ ใด้สะละชับออกทุนเป็นเงิน… กีบสำเหล็ดสาธุ ข้าพเจ้า(ผู้ข้า) มีชื่อว่า ท้าวนายฮอยมา บ้านท่าซะโน ได้พร้อมบุตร [missing] และ x หญิงชายน้อยใหญ่สร้างรูปพระเวสสันดรชาดก ไว้ในพระพุทธศาสนา แต่เมื่อ พ.ศ.2506 ปีเถาะ ขอ[missing] ฝูงข้าได้บุญมากๆ แก่ข้าเทอญ นิพพานปัจจะโย โหตุ* ได้สละทรัพย์ออกทุนเป็นเงิน…. กีบสำเร็จ *นิพพานปัจจะโย โหตุ = จงเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพาน
3. ข่าพะเจ้าท้าวหนูบูนเฮืองเป็นผู้วาดเขียน ขอส่วนบุนนำด้วยข้าพเจ้าท้าวหนูบุญเฮือง(หนูบุญเรือง) เป็นผู้วาดเขียน ขอส่วนบุญร่วมด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *