Browsed by
Month: May 2020

พัฒนาการเมล็ดข้าว: ช่วงออกดอก จนถึง เมล็ดสุก

พัฒนาการเมล็ดข้าว: ช่วงออกดอก จนถึง เมล็ดสุก

บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ ข้าว: นิทานปรัมปราและการปลูกข้าวแบบชาวบ้านเล่า ซึ่งจะนำภาพ “พัฒนาการเมล็ดข้าว” เริ่มตั้งแต่การแทงช่อดอกของต้นข้าวไปเรื่อยๆ จนถึงลักษณะของเมล็ดก่อนการเก็บเกี่ยว ภาพที่ได้มาเกิดจากการสะสมเวลาไปเที่ยวตามที่ต่างๆ และไปเฝ้าดูในไร่ที่ไม่ไกลจากตัวเมือง ดังนั้นภาพของต้นข้าวและเมล็ดข้าวที่นำเสนอ จึงไม่ใช่ภาพของต้นข้าวที่ได้มาจากแปลงเดียวกันทั้งหมด แต่มีการเรียงลำดับเวลาตามวิชาการ

Continue Reading
สารพัดพาชม ตอน “ผักตัดสด โฮมเมด” ร้านแปลงผัก ในขอนแก่น

สารพัดพาชม ตอน “ผักตัดสด โฮมเมด” ร้านแปลงผัก ในขอนแก่น

ท่ามกลางข้อจำกัดของพื้นที่ที่อยู่อาศัยในเมืองและการอยู่บ้านช่วยหมอในสถานการณ์โควิด ตอนนี้ผู้เขียนเป็นเจ้าของร้านแปลงผักตัดสดที่มีขนาดเล็กๆ ในห้องกระจกสี่เหลี่ยมของตึกสองชั้นริมถนนตรงข้ามประตู 2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ที่ซึ่งใครก็แทบไม่อยากเชื่อว่า ผู้เขียนจะใช้พื้นที่ในอาคารมาเพาะผักขาย..

จุดเริ่มต้นของการทำร้านแบบนี้ เพราะอยากได้ผักสด เป็นคนชอบทานผัก และคิดว่าในสถานการณ์จำเป็นแบบนี้ อยากได้ผักอะไรที่โตเร็ว โตได้ในที่ร่ม … Continue Reading