Browsed by
Tag: ลานเจ้าแม่กวนอิม

ลานเจ้าแม่กวนอิม ริมบึงแก่นนคร ขอนแก่น

ลานเจ้าแม่กวนอิม ริมบึงแก่นนคร ขอนแก่น

บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบึงแก่นนคร เยื้องกับศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่าและศาลเจ้าปู่ยาคูเย็น เป็นที่ประดิษฐานของรูปเคารพเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ และด้านข้างจะมีรูปปั้นของหน่าจาซาไท้จื้อ หรือเทพนาจา ผู้ทำหน้าที่ปกป้องประตูสวรรค์  ลานแห่งนี้มีความสงบมาก ใครวิ่งหรือเดินผ่านไปมา ก็มักจะหยุดสักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลจากเจ้าแม่กวนอิมเสมอ ด้านหน้าของลานจะเชื่อมต่อกับบึงแก่นนคร สามารถชมทัศนียภาพของบึงแก่นนครและพระมหาธาตุแก่นนคร นับเป็นอีกมุมที่ถ่ายภาพได้อย่างสวยงาม นอกจากนี้หากใครชอบเลี้ยงปลาตรงบันไดทางขึ้นไปยังองค์เจ้าแม่กวนอิมมีบ่อเลี้ยงปลาด้านข้าง

Continue Reading