Browsed by
Tag: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้าว: นิทานปรัมปราและการปลูกข้าวแบบชาวบ้านเล่า

ข้าว: นิทานปรัมปราและการปลูกข้าวแบบชาวบ้านเล่า

นิทานเรื่องหนึ่งที่พ่อของผู้เขียนเล่าให้ฟังอยู่หลายครั้ง พ่อเล่าว่าเป็นเรื่องโบราณที่เล่าต่อกันมาเป็นนิทานที่สอนให้รู้และให้คิดตามว่า คนเราอดข้าวไม่ได้ เมื่อได้กินก็ให้กินให้อิ่ม อย่าเหลือทิ้งขว้าง

นิทานเรื่อง “ข้าวติดหีหมา” (ขออภัยสำหรับชื่อเรื่อง เป็นคำโบราณแบบนี้จริงๆ ตอนพ่อเล่าให้ฟัง ) เนื้อเรื่องมีดังนี้..

มีคราวหนึ่งแล้งมาก … Continue Reading

“ที่ราบสูงโคราช” แหล่งกำเนิดชีวิตของภาคอีสาน อธิบายพื้นที่ทางธรณีวิทยาโดยสังเขป

“ที่ราบสูงโคราช” แหล่งกำเนิดชีวิตของภาคอีสาน อธิบายพื้นที่ทางธรณีวิทยาโดยสังเขป

“ที่ราบสูงโคราช” เป็นมาอย่างไร

ข้อมูลจากสำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กล่าวถึง ภาคอีสานตั้งอยู่บนที่ราบสูงที่เราเรียกกันว่า “ที่ราบสูงโคราช” ซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะหลายแอ่งและยังมีภูเขาทั้งขนาดใหญ่ขนาดย่อมลูกโดดๆ อีกหลายลูก ตามทฤษฏีแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ หรือ Plate tectonic … Continue Reading