Browsed by
Tag: กู่แก้ว

ทริปจักรยาน ณ ทะเลบัวแดง: Day 2 ปั่นจักรยานเที่ยวรอบทะเลบัวแดง

ทริปจักรยาน ณ ทะเลบัวแดง: Day 2 ปั่นจักรยานเที่ยวรอบทะเลบัวแดง

สำหรับวันที่สองนี้ เราวางแผนออกเดินทางแต่เช้าประมาณตีห้าครึ่ง เพื่อไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ริมทะเลบัวแดงบริเวณท่าเรือบ้านเชียงแหว และจะขี่จักรยานเลาะโดยรอบทะเลบัวแดงโดยใช้ถนนรอบหนองหานที่เพิ่งจะเสร็จไปไม่นาน โดยถนนรอบหนองหานนี้มีระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร แต่วันนี้เราจะปั่นไกลกว่านั้นคือตั้งใจว่าจะไปชมโบราณสถานและวัดที่น่าสนใจ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทะเลบัวแดงมากนัก

เส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยว Day 2
ภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่ท่าเรือเชียงแหว
Continue Reading