Browsed by
Category: โบราณสถาน

หนังสือ พระธาตุศรีมงคล ที่พิมพ์ในโอกาสพระราชทานพิธียกฉัตรยอดองค์พระธาตุและพระราชทานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุ ปี พ.ศ.2526

หนังสือ พระธาตุศรีมงคล ที่พิมพ์ในโอกาสพระราชทานพิธียกฉัตรยอดองค์พระธาตุและพระราชทานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุ ปี พ.ศ.2526

เรื่องโดย สุทธวรรณ บีเวอ

หนังสือเก่าเล่มนี้ได้มีการจัดพิมพ์ ในปี พ.ศ.2526 เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชทานพิธียกฉัตรยอดองค์พระธาตุศรีมงคล และพระราชทานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุในองค์พระธาตุศรีมงคล ต.บ้านธาตุ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ภายในเล่มมีประวัติตำนานและที่มาของพระบรมสารีริกธาตุ คำนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ … Continue Reading

ประวัติพระองค์แสน หลวงปู่สา และปาฏิหาริย์ปู่พญานาคศรีสุทโธ วัดสมศรีสะอาด บ้านเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประวัติพระองค์แสน หลวงปู่สา และปาฏิหาริย์ปู่พญานาคศรีสุทโธ วัดสมศรีสะอาด บ้านเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

เสน่ห์ของวัดสมศรีสะอาด ในยามเดือนพฤศจิกายน นอกจากจะเต็มไปด้วยเมล็ดข้าวเปลือกที่ชาวบ้านพากันมาตากอยู่ลานวัดแล้ว ก็เห็นจะเป็นวันเพ็ญเดือนสิบสอง วันลอยกระทง เขาก็พากันจัดปะรำพิธีไหว้เจ้าปู่ศรีสุทโธร่วมด้วย พวกเราพากันปั่นจักรยานเข้าด้านหลังวัดในตอนเช้าๆ ประมาณหกโมงครึ่ง เพราะต้องมาปะล้อที่แฟบแบนตั้งเมื่อวานที่ร้านปะยางหลังวัด เหลียวมองไปเห็นผู้อาวุโสจูงหลานๆ กับหิ้วภัตตาหารไปถวายพระ เสียงประกาศตามสายว่าใครจะไหว้ปู่ศรีสุทโธก็ให้นำพวกผลไม้เช่น แอปเปิ้ล … Continue Reading