Browsed by
Category: แผนที่

แผนที่ท่องเที่ยวเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่น

แผนที่ท่องเที่ยวเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่น

เชิญดาวน์โหลดแผนที่แผ่นพับด้านล่าง เพื่อเห็นชัดเจน

ดาวน์โหลดแผนที่แผ่นพับ

สนับสนุนโดย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว โทร.043-222-397… Continue Reading

แหล่งท่องเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รอบบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น: ประวัติศาสตร์การหาอยู่หากิน ปรัชญาชีวิต และพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจ

แหล่งท่องเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รอบบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น: ประวัติศาสตร์การหาอยู่หากิน ปรัชญาชีวิต และพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจ

An English version is down below. (ภาษาอังกฤษด้านล่าง)

บทความนี้ได้ทำการเรียงสถานที่ต่างๆ ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา หรือ ถ้าท่องเที่ยววัดหนองแวง พระอารามหลวง ก็จะสามารถขี่จักรยานหรือเดินบริเวณริมบึงแก่นนคร

Continue Reading