Browsed by
Category: สารพัดพาชม

สารพัดพาชม: คลิป เขียนสีลายบ้านเชียงมรดกโลกจากกิ่งมะขาม ด้วยเทคนิคไม้สอยมะม่วง

สารพัดพาชม: คลิป เขียนสีลายบ้านเชียงมรดกโลกจากกิ่งมะขาม ด้วยเทคนิคไม้สอยมะม่วง

บทความ คลิป และภาพโดย สุทธวรรณ บีเวอ

วันนี้ผู้เขียน ไม่เขียนยาว แต่จะโชว์คลิปสาธิตการวาด ด้วยเครื่องมือที่ประดิษฐ์เองง่ายๆ โดยได้แรงบันดาลใจจากไปเปิดภาพในเน็ตเจอช่างชาวบ้านเขียนสีของอินเดีย เค้าวาดภาพบนหม้อดินเผาแบบปั้นมือโบราณ แล้วก็ดูเหมือนเครื่องมือเล็กๆ ที่อยู่ในมือเขาที่กำลังวาดสีอยู่นั้น มันเป็นสองหัว เหมือนกับวงเวียน คล้ายๆ เหล็ก เสียดายที่ไม่มีภาพเคลื่อนไหว เลยอนุมานเอาว่า น่าจะลองทำเทคนิคพู่กันเขียนแบบสองหัว

Continue Reading
สารพัดพาชม: ตอน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองพีวอคี สหรัฐอเมริกา (Various things to see: The Local History Museum in Pewaukee, USA)

สารพัดพาชม: ตอน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองพีวอคี สหรัฐอเมริกา (Various things to see: The Local History Museum in Pewaukee, USA)

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบ้านคลาร์ก หรือ The Clark House Museum ประจำเมืองพีวอคี (Pewaukee) รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเล็กๆ ที่เก็บเรื่องราวประวัติศาสตร์ของการตั้งเมืองและการหาอยู่หากินของผู้คนเมืองพีวอคี
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีการดูแลดีมากจากจิตอาสารุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย และเงินบริจาคร่วมกันของชุมชนและสมาคมพื้นที่ทางประวัติศาสตร์พีวอคี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กๆ รุ่นหลังให้รู้จักกับบ้านของตัวเอง ดังสโลแกนของพิพิธภัณฑ์ที่ว่า..

“เคารพต่อสิ่งที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์ต่อสายตาที่มองไปสู่อนาคต”

Operated … Continue Reading