Browsed by
Category: วัฒนธรรมทวารวดีอีสาน

ประวัติพระองค์แสน หลวงปู่สา และปาฏิหาริย์ปู่พญานาคศรีสุทโธ วัดสมศรีสะอาด บ้านเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประวัติพระองค์แสน หลวงปู่สา และปาฏิหาริย์ปู่พญานาคศรีสุทโธ วัดสมศรีสะอาด บ้านเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

เสน่ห์ของวัดสมศรีสะอาด ในยามเดือนพฤศจิกายน นอกจากจะเต็มไปด้วยเมล็ดข้าวเปลือกที่ชาวบ้านพากันมาตากอยู่ลานวัดแล้ว ก็เห็นจะเป็นวันเพ็ญเดือนสิบสอง วันลอยกระทง เขาก็พากันจัดปะรำพิธีไหว้เจ้าปู่ศรีสุทโธร่วมด้วย พวกเราพากันปั่นจักรยานเข้าด้านหลังวัดในตอนเช้าๆ ประมาณหกโมงครึ่ง เพราะต้องมาปะล้อที่แฟบแบนตั้งเมื่อวานที่ร้านปะยางหลังวัด เหลียวมองไปเห็นผู้อาวุโสจูงหลานๆ กับหิ้วภัตตาหารไปถวายพระ เสียงประกาศตามสายว่าใครจะไหว้ปู่ศรีสุทโธก็ให้นำพวกผลไม้เช่น แอปเปิ้ล … Continue Reading

เสมาหิน ณ พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

เสมาหิน ณ พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

พระธาตุยาคู

(ข้อมูลตามป้ายที่ปรากฏในสถานที่)

พระธาตุยาคูเดิมเรียกว่า ธาตุใหญ่ เป็นสถูปเจดีย์ ในสมัยทวารวดี (ราวพุทธศตวรรษที่ 13-15) มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาโบราณสถานในเมืองฟ้าแดดสงยาง ยังคงปรากฏร่องรอยของฐานที่สร้างในสมัยแรก เป็นรูปฐานสี่เหลี่ยม เดิมมีลวดลายปูนปั้นประดับ ปัจจุบันหลุดออกหมดและได้นำไปจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

Continue Reading