Browsed by
Month: May 2022

ทริปจักรยาน ณ ทะเลบัวแดง: Day 2 ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และตำนานผาแดงนางไอ่

ทริปจักรยาน ณ ทะเลบัวแดง: Day 2 ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และตำนานผาแดงนางไอ่

สำหรับวันที่สองนี้ (หากใครยังไม่ได้อ่านตอนที่ 1 เอาจักรยานขึ้นรถไฟจากขอนแก่นไปทะเลบัวแดง อุดรธานี ติดตามได้ ที่นี่) เราวางแผนออกเดินทางแต่เช้าประมาณตีห้าครึ่ง เพื่อไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ริมทะเลบัวแดงบริเวณท่าเรือบ้านเชียงแหว และจะขี่จักรยานเลาะโดยรอบทะเลบัวแดงโดยใช้ถนนรอบหนองหานที่เพิ่งจะเสร็จไปไม่นาน โดยถนนรอบหนองหานนี้มีระยะทางประมาณ 48 … Continue Reading