Browsed by
Month: April 2022

ทริปจักรยาน ณ ทะเลบัวแดง : Day 1 ขึ้นรถไฟขอนแก่นไปทะเลบัวแดง อุดรธานี

ทริปจักรยาน ณ ทะเลบัวแดง : Day 1 ขึ้นรถไฟขอนแก่นไปทะเลบัวแดง อุดรธานี

ทริปนี้พวกเราเดินทางเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 ใช้เวลาท่องเที่ยว 3 วัน วันแรกขึ้นรถไฟจากสถานีขอนแก่น ไปลงสถานีกุมภวาปี มีค่ารถไฟคนละประมาณยี่สิบกว่าบาท ส่วนค่าขนส่งจักรยานไม่มี เพราะเป็นจักรยานพับได้ พวกเราวางแผนนอนโฮมสเตย์สองคืน เพื่อปั่นเที่ยวชมสถานที่รอบทะเลบัวแดง ซึ่งมีระยะทางรอบพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่แห่งนี้ประมาณ … Continue Reading

ย่าโม จังหวัดนครราชสีมา

ย่าโม จังหวัดนครราชสีมา

ใครหลายคนคงจะเคยไปไหว้คุณย่าโมและขอพรจากท่าน บางคนเมื่อประสบความสำเร็จแล้ว ก็มักจะไปแก้บนด้วยเพลงโคราช ซึ่งพ่อเพลงแม่เพลงเขาร้องกันอยู่ที่ศาลาไม้บริเวณลานอนุสาวรีย์ย่าโม เพราะคุณย่าโมท่านชอบเพลงโคราช ส่วนแอดมินเคยขอเรื่องเกี่ยวกับงานไว้ พอสำเร็จก็ไปแก้บนด้วยพวงมาลัยดาวเรือง ตอนที่แอดมินรู้ว่าสำเร็จแล้ว คือฝันเห็นรูปอนุสาวรีย์คุณย่าโมท่านลอยมาในฝันบอกเป็นนัยๆ ว่าสำเร็จแล้ว จึงได้ไปแก้บน และก็มีอีกครั้งหนึ่งคือฝันว่าสวดมนต์บทบูชาคุณย่าโม วันนั้นเป็นวันที่จะเดินทางเข้าโคราช … Continue Reading

น้ำตกบ๋าหลวงและเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างนางลอย จ.ขอนแก่น

น้ำตกบ๋าหลวงและเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างนางลอย จ.ขอนแก่น

การปั่นไปน้ำตกบ๋าหลวง อ.กระนวน จ.ขอนแก่นนี้ เป็นส่วนหนี่งของการเดินทาง 18 วัน จากขอนแก่น-สกลนคร-ขอนแก่น ในช่วงเดือนธันวาคม ปี 2564 และเป็นวันแรกของการเดินทางที่เราจะไปพักที่น้ำตกบ๋าหลวง ซึ่งช่วงที่ไปน้ำตกบ๋าหลวงยังพอมีน้ำไหลบ้าง เพราะเป็นเส้นทางน้ำของลำห้วยยางที่มีต้นกำเนิดอยู่ที่ภูเขาสวนกวาง … Continue Reading

ตอนที่ 5 หนังสือชีวประวัติฯ พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร: มุตโตทัย ของ พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ที่เคยพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว (หน้า 41-79)

ตอนที่ 5 หนังสือชีวประวัติฯ พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร: มุตโตทัย ของ พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ที่เคยพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว (หน้า 41-79)

๑. การปฏิบัติเป็นเครื่องยังพระสัทธรรมให้บริสุทธิ์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่า ธรรมของพระตถาคต เมื่อเข้าไปประดิษฐานในสันดานของปุถุชนแล้ว ย่อมกลายเป็นของปลอม (สัทธรรมปฏิรูป) แต่ถ้าเข้าไปประดิษฐานในจิตต์สันดานของพระอริยเจ้าแล้วไซร้ ย่อมเป็นของบริสุทธิ์แท้จริง และเป็นของไม่ลบเลือนด้วย เพราะฉะนั้น เมื่อยังเพียรแต่เรียนพระปริยัติธรรมถ่ายเดียว จึงยังใช้การไม่ได้ดี … Continue Reading