Browsed by
Month: September 2019

ข้าว: นิทานปรัมปราและการปลูกข้าวแบบชาวบ้านเล่า

ข้าว: นิทานปรัมปราและการปลูกข้าวแบบชาวบ้านเล่า

นิทานเรื่องหนึ่งที่พ่อของผู้เขียนเล่าให้ฟังอยู่หลายครั้ง พ่อเล่าว่าเป็นเรื่องโบราณที่เล่าต่อกันมาเป็นนิทานที่สอนให้รู้และให้คิดตามว่า คนเราอดข้าวไม่ได้ เมื่อได้กินก็ให้กินให้อิ่ม อย่าเหลือทิ้งขว้าง

นิทานเรื่อง “ข้าวติดหีหมา” (ขออภัยสำหรับชื่อเรื่อง เป็นคำโบราณแบบนี้จริงๆ ตอนพ่อเล่าให้ฟัง ) เนื้อเรื่องมีดังนี้..

มีคราวหนึ่งแล้งมาก … Continue Reading