Browsed by
Tag: เที่ยวป่า

กล้วยไม้ป่าหน้าแล้ง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย

กล้วยไม้ป่าหน้าแล้ง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย

เคยได้ยินไหมว่า บนสวรรค์จะมีสวนอุทยานที่มีพันธุ์ไม้ดอกไม้ของแต่ละชั้นสวรรค์อยู่  แถวอีสานปกติยิ่งสูงคือจะเจอแต่ป่าไผ่ ป่าหวาย แต่ถ้าสูงจนได้ที่ล่ะก็.. 

ภูเขียว มียอดสูงสุด 235-1,310 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล .. ป่าเขียวๆ ผ่านป่าไผ่ไป ก็จะมีต้นสน… Continue Reading