Browsed by
Tag: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

กล้วยไม้ป่าหน้าแล้ง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย

กล้วยไม้ป่าหน้าแล้ง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย

เคยได้ยินไหมว่า บนสวรรค์จะมีสวนอุทยานที่มีพันธุ์ไม้ดอกไม้ของแต่ละชั้นสวรรค์อยู่  แถวอีสานปกติยิ่งสูงคือจะเจอแต่ป่าไผ่ ป่าหวาย แต่ถ้าสูงจนได้ที่ล่ะก็.. 

ภูเขียว มียอดสูงสุด 235-1,310 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล .. ป่าเขียวๆ ผ่านป่าไผ่ไป ก็จะมีต้นสน… Continue Reading

เตรียมตัวอย่างไร เมื่ออยากไปทุ่งกะมัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ

เตรียมตัวอย่างไร เมื่ออยากไปทุ่งกะมัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ

ภูเขาหินทรายต้นกำเนิดของแม่น้ำชีลำน้ำสายใหญ่ที่ไหลผ่านหลายจังหวัดของภาคอีสานและเป็นบริเวณขอบของที่ราบสูงโคราชด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว หรือเรามักรู้จักกันในนามของ “ทุ่งกะมัง” เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์และมีสัตว์ป่าอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกวางและช้างที่หากินอยู่ตามธรรมชาติ และยังมีนกทั้งพื้นถิ่นและอพยพหลากหลายชนิด ทำให้ทุ่งกะมังเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพนกสวยงามได้ตลอดทั้งปี..

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูเขียว ทุ่งกะมัง ชัยภูมิ อีสาน เที่ยว

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ธรรมชาติ ทุ่งกะมัง ชัยภูมิ อีสาน เที่ยว

ช่วงปลายฝนต้นหนาวยังเป็นช่วงที่ดี มีโอกาสถ่ายภาพของผีเสื้อสวยงามหลากหลายสายพันธุ์เป็นฝูงใหญ่ ซึ่งออกมาหากินเกลืออยู่ตามโป่งตามข้างถนนเป็นจำนวนมาก มีโอกาสเจอแลนหรือตะกวดอยู่ตามต้นไม้ รวมไปถึงตัวเงินตัวทองที่ออกมานอนผึ่งแดดใกล้กับหนองน้ำ … Continue Reading