Browsed by
Tag: สถานที่ปฏิบัติธรรม

สถานที่ฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

สถานที่ฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

บทความและภาพถ่ายโดย สุทธวรรณ บีเวอ

ศาสนาพุทธ ในปัจจุบันการที่ได้ทำบุญตักบาตรในตอนเช้า หรือไหว้พระสวดมนต์ ไปวัด ก็ถือว่าได้ทำบุญแล้ว แต่สำหรับการฝึกเรื่องสติ สมาธิ ปัญญา นับว่านอกเหนือไปจากกิจกรรมทางศาสนาไปเลยทีเดียว เพราะเรื่องนี้เป็นการช่วยชีวิตเราได้จริง … Continue Reading