Browsed by
Tag: วัดศรีนวล

วัดศรีนวล เมืองขอนแก่น

วัดศรีนวล เมืองขอนแก่น

วัดศรีนวล ตั้งอยู่ทิศเหนือของบึงแก่นนคร ไม่ไกลจากบึงมากนัก ภายในวัดมีศาสนสถานมากมาย ด้วยเนื้อที่ที่มีไม่มาก ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่สร้างเป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์

วัดศรีนวล เดิมเรียกว่า “วัดใน”เพราะตั้งอยู่ใกล้เมืองขอนแก่น (เดิมขอนแก่นอยู่เมืองเก่า) คู่กับวัดศรีจันทร์ที่เดิมเรียกว่า “วัดนอก” เพราะตั้งอยู่นอกเมืองขอนแก่นและตั้งทีหลังวัดศรีนวล

Continue Reading