Browsed by
Tag: วัดป่าสุทธาวาส

หนังสือ e-book ชีวประวัติ ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

หนังสือ e-book ชีวประวัติ ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือหายาก ที่พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2492 ณ วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร … Continue Reading