Browsed by
Tag: น้ำตกบ๋าหลวง

น้ำตกบ๋าหลวงและเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างนางลอย จ.ขอนแก่น

น้ำตกบ๋าหลวงและเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างนางลอย จ.ขอนแก่น

การปั่นไปน้ำตกบ๋าหลวง อ.กระนวน จ.ขอนแก่นนี้ เป็นส่วนหนี่งของการเดินทาง 18 วัน จากขอนแก่น-สกลนคร-ขอนแก่น ในช่วงเดือนธันวาคม ปี 2564 และเป็นวันแรกของการเดินทางที่เราจะไปพักที่น้ำตกบ๋าหลวง ซึ่งช่วงที่ไปน้ำตกบ๋าหลวงยังพอมีน้ำไหลบ้าง เพราะเป็นเส้นทางน้ำของลำห้วยยางที่มีต้นกำเนิดอยู่ที่ภูเขาสวนกวาง … Continue Reading