Browsed by
Category: Uncategorized

แกงไก่ใส่ฟักหอม โดย อีสานเหนือ

แกงไก่ใส่ฟักหอม โดย อีสานเหนือ

ฟักหอมหรือฟักป้อม หรือ ฟักอ้ม (อ้ม ภาษาอีสาน = หอม) เป็นฟักเขียว รูปทรงผลกลม เส้นผ่าศูนย์กลางเมื่อแก่ ประมาณ 15-20 เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียวปกติพอแก่จะเขียวเข้มอมดำ มีนวลคล้ายแป้งสีขาวหุ้มเปลือกนอก พอแก่ เพียงยกขึ้นดอมจะมีกลิ่นหอมพิเศษ ไม่มีใครเหมือน ถ้าเก็บมากองรวมกันมากๆ จะกลายเป็นกลิ่นฉุน

Continue Reading
วัดศรีธาตุ(บ้านตูม) ริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

วัดศรีธาตุ(บ้านตูม) ริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

ประวัติวัดศรีธาตุ

วัดศรีธาตุ บ้านตูม ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของบึงแก่นนคร ใกล้กับศาลเจ้าแม่สองนาง มีชื่อเรียกว่า วัดศรีธาตุ มาตั้งแต่แรก เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ.2318 โดยมีพระภิกษุ 2 รูป คือ หลวงปู่สุริยะ และหลวงปู่ป่าแก(นามไม่ปรากฏ) ได้ธุดงค์มาจากตำบลเปือยน้อย(ปัจจุบัน อำเภอเปือยน้อย) เพื่อธุดงค์ไปสักการะองค์พระธาตุพนม พอธุดงค์มาถึงบริเวณแห่งนี้ที่มีหมู่บ้านตูมและบึงบอน

Continue Reading
วัดโพธิ์โนนทัน เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (Wat Pho Ban Nontan, Muang Khon Kaen): ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวริมบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น

วัดโพธิ์โนนทัน เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (Wat Pho Ban Nontan, Muang Khon Kaen): ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวริมบึงแก่นนคร เมืองขอนแก่น

เรียบเรียงข้อมูลและภาพโดย สุทธวรรณ บีเวอ

วัดโพธิ์โนนทัน เดิมชื่อ วัดท่าแขก ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของ บึงบอน หรือ บึงแก่นนคร ในปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2513 ถือเป็นหนึ่งในสี่วัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวขอนแก่น ที่มีมาตั้งแต่ตั้งเมืองขอนแก่น..

(สำหรับสี่วัดสำคัญนั้นมี

Continue Reading
เสมาหิน ณ พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

เสมาหิน ณ พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

พระธาตุยาคู

(ข้อมูลตามป้ายที่ปรากฏในสถานที่)

พระธาตุยาคูเดิมเรียกว่า ธาตุใหญ่ เป็นสถูปเจดีย์ ในสมัยทวารวดี (ราวพุทธศตวรรษที่ 13-15) มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาโบราณสถานในเมืองฟ้าแดดสงยาง ยังคงปรากฏร่องรอยของฐานที่สร้างในสมัยแรก เป็นรูปฐานสี่เหลี่ยม เดิมมีลวดลายปูนปั้นประดับ ปัจจุบันหลุดออกหมด และได้นำไปจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.ขอนแก่น แผนผังของพระสถูปองค์เดิม เปรียบเทียบได้กับศาสนสถานแบบทวารดีที่พบทางภาคกลาง เช่นที่ อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Continue Reading