Browsed by
Category: พื้นที่กายภาพของภาคอีสาน

เที่ยวปราสาทหินในภาคอีสานหน้าฝน: มุมมองหิน การใช้ประโยชน์ และความสัมพันธ์ “น้ำ” ในธรรมชาติ

เที่ยวปราสาทหินในภาคอีสานหน้าฝน: มุมมองหิน การใช้ประโยชน์ และความสัมพันธ์ “น้ำ” ในธรรมชาติ

สถานที่ท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนนี้ ถ้าคิดจะเที่ยวภาคอีสาน หลายคนคงจะคิดถึง น้ำตก เพราะเริ่มมีน้ำป่าไหลหลาก บางคนก็คิดถึงอุทยานเพราะต้นไม้กำลังเขียว สัตว์ป่ากำลังออกหากิน แต่ถ้าคิดถึงเดินป่า คิดถึงช้าง แล้วก็ยังต้องมานั่งคิดถึงทากด้วย ถ้าไม่คิดว่าจะเปลี่ยนไปสวนสาธารณะให้อาหารปลาแทน ลองไปเที่ยวชม “ปราสาทหิน” ในช่วงเวลานี้กันไหมล่ะ..

ความเขียวชะอุ่มของหินปราสาทที่เต็มไปด้วยมอส ไลเคน และพืชอาศัย ทั้งต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นหญ้า … Continue Reading

“ที่ราบสูงโคราช” แหล่งกำเนิดชีวิตของภาคอีสาน อธิบายพื้นที่ทางธรณีวิทยาโดยสังเขป

“ที่ราบสูงโคราช” แหล่งกำเนิดชีวิตของภาคอีสาน อธิบายพื้นที่ทางธรณีวิทยาโดยสังเขป

“ที่ราบสูงโคราช” เป็นมาอย่างไร

ข้อมูลจากสำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กล่าวถึง ภาคอีสานตั้งอยู่บนที่ราบสูงที่เราเรียกกันว่า “ที่ราบสูงโคราช” ซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะหลายแอ่งและยังมีภูเขาทั้งขนาดใหญ่ขนาดย่อมลูกโดดๆ อีกหลายลูก ตามทฤษฏีแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ หรือ Plate tectonic ทำให้สันนิษฐานว่าการเกิดทั้งภูเขาและแอ่งกระทะ เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของแผ่นเปลือกโลก โดยภาคอีสานนั้นอยู่ในเขตแผ่นเปลือกโลกที่เราเรียกกันว่า “อินโดไชน่า” หรือ “อินโดจีน”

ลักษณะที่ราบสูงโคราชContinue Reading